HomeafDie grootte pKa, Chemie

Die grootte pKa, Chemie

Wanneer met sure en basisse gewerk word, is twee bekende waardes PH en Pka, wat die krag is wat molekules moet dissosieer (dit is die negatiewe log van die dissosiasiekonstante van ‘n swak suur).

Die hoeveelheid van ‘n nie-geïoniseerde stof is ‘n funksie van die dissosiasiekonstante (pka) van die gifstof en die pH van die medium. Hulle is van groot belang vanuit die toksikologiese oogpunt aangesien die nie-geïoniseerde vorms meer lipiedoplosbaar is en dus die biologiese membraan kan oorsteek.

Belangrike punte

  • Die begrip pH verwys na die potensiaal van waterstof en word gebruik as ‘n maatstaf van alkaliniteit of suurheid. Die term verwys na die konsentrasie van waterstofione.
  • ‘n Waterstof is ietwat suurder hoe laer sy pKa.
  • Die verband tussen pH en pK word gegee deur die Henderson-Hasselbach-vergelyking, wat verskil vir sure of basisse.
  • Die verhouding tussen hierdie familiewaardes is afkomstig van die Henderson-Hasselbach-vergelyking, wat verskil vir sure of basisse.

“In ‘n reaksie tussen ‘n suur en ‘n basis tree die suur op as ‘n protonskenker en die basis dien as ‘n protonontvanger.”

Formule

pKa = -log 10K a

  • pKa is die negatiewe basis 10-logaritme van die suurdissosiasiekonstante (Ka).
  • Hoe laer die pKa-waarde, hoe sterker die suur.
  • Hierdie soort skale, berekeninge en konstantes verwys na die sterkte van basisse en sure en hoe alkalies of suur ‘n oplossing is.
  • Die hoofrede waarom pKa gebruik word, is omdat dit suurdissosiasie beskryf deur klein desimale getalle te gebruik. Dieselfde tipe inligting kan van Ka-waardes verkry word, maar dit is gewoonlik baie klein getalle wat in wetenskaplike notasie gegee word wat vir die meeste mense moeilik is om te verstaan.

Byvoorbeeld

Die pKa van asynsuur is 4,8, terwyl die pKa van melksuur 3,8 is. Deur die pKa-waardes te gebruik, kan gesien word dat melksuur ‘n sterker suur as asynsuur is.

pKa en bufferkapasiteit

Benewens die gebruik van pKa om die sterkte van ‘n suur te meet, kan dit gebruik word om buffers te selekteer. Dit is moontlik as gevolg van die verwantskap tussen pKa en pH:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Waar die hakies gebruik word om die konsentrasies van die suur en sy gekonjugeerde basis aan te dui.

Die vergelyking kan herskryf word as: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Dit wys dat pKa en pH gelyk is wanneer die helfte van die suur gedissosieer het. Die bufferkapasiteit van ‘n spesie, of sy vermoë om die pH van ‘n oplossing te handhaaf, is die grootste wanneer die pKa- en pH-waardes naby mekaar is. Daarom, wanneer ‘n buffer gekies word, is die beste keuse een wat ‘n pKa-waarde naby die teiken-pH van die chemiese oplossing het.