HomeafWat is leksikologie?

Wat is leksikologie?

Volgens die Woordeboek van die Spaanse taal is leksikologie die studie van die leksikale eenhede van ‘n taal en die sistematiese verhoudings tussen hulle . Dit wil sê, leksikologie bestudeer woorde, hoe hulle saamgestel is en wat hul komponente beteken. Wat hulle sistematiese verwantskappe betref, is die leksikologie in beheer van die klassifikasie en bestudering van woorde volgens die patrone en funksies wat in die gebruik van taal as ‘n sisteem waargeneem word.

leksikologie en leksikografie

Alhoewel hierdie twee terme baie gemeen het, verwys hulle na verskillende aktiwiteite. Terwyl leksikologie verantwoordelik is vir die studie van woorde, is leksikografie daarvoor verantwoordelik om hierdie woorde te versamel en in woordeboeke te versamel.

As ons na die etimologie van beide woorde kyk, kan ons sien dat dit in die bewoording van die woordeboeke is waar die sleutelelement van differensiasie gevind word. Leksikologie kom van die Grieks leksikós (λεξικόν), wat ‘n versameling woorde beteken en en “–logie”, ‘n term wat ook van die Grieks (-λογία) kom en studie beteken; terwyl die leksikografie eindig met die Griekse woord “gráphein” (γραφειν), wat onder andere beteken om te skryf.

Hulle is twee susterdissiplines wat mekaar nodig het vir ‘n volledige ontleding van die leksikon en die korrekte voorstelling en groepering daarvan in algemene of gespesialiseerde woordeboeke.

Leksikologie en sintaksis

Binne linguistiese studies moet ons elke keer as ons die fokus van ons navorsing wil spesialiseer, ons tot meer gedetailleerde subspesialiteite wend. Dit is die geval van sintaksis met betrekking tot leksikologie. Sintaksis is die studie van die stel reëls en norme wat die moontlike kombinasies van woorde binne ‘n sin reguleer . Die volgorde van hierdie woorde en hoe ons een of ander element binne die sin kan vervang, is onderwerpe wat ons kan verduidelik danksy die sintaksis en die studie van die sintagmatiese en paradigmatiese verhoudings van die woorde.

Met hierdie definisie van sintaksis laat ons die leksikologie en sy studie van woorde as onafhanklike entiteite en vol betekenis tersyde en tree ons in op die gebruik daarvan binne ‘n min of meer buigsame stelsel van reëls en parameters vir die konstruksie en analise van taal. .

Leksikologie, grammatika en fonologie

Ander linguistiese subspesialiteite wat dikwels met leksikologie verwar word, is grammatika en fonologie. Dit is omdat die drie ‘n algemene studie-objek deel, wat die taal of taal is. Maar, soos ons al voorheen gesê het, probeer elke spesialiteit om sy aandag op ‘n ander aspek van die taal te vestig, om dit in groter diepte te ontleed.

In die geval van grammatika word woorde bestudeer om hul reëls van vorming en gebruik te ken. Hierdie studie is bo die sintaktiese studies geleë en dek ook ander vlakke van analise: die klank, die morfologiese, die semantiese en die leksikon. Maar altyd vanuit die oogpunt van die reëls en parameters vir ‘n “grammaties korrekte” gebruik van die taal.

Fonologie, aan die ander kant, bestudeer die klanksisteem van ‘n taal. Ons gaan voort om woorde en sinne te bestudeer, maar vanuit hul klanksamestelling. Anders as die leksikologie, bestudeer fonologie nie betekenis nie, en beperk sy aandag tot die produksie en verandering van die klanke waaruit die woorde van ‘n taal bestaan.

Verwysings

Escobedo, A. (1998) Lexicon and dictionary. ASELE. Verrigtinge I. Cervantes Virtuele Sentrum. Beskikbaar by https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/01/01_0247.pdf

Halliday, M. (2004). Leksikologie en Korpuslinguistiek. A&C Swart.

Obediente, E. (1998) Fonetiek en fonologie. Universiteit van die Andes