HomebgНаучете какво представляват химичните свойства!

Научете какво представляват химичните свойства!

Химичните свойства  са всяко от свойствата на материята, които могат да бъдат наблюдавани и измерени само чрез извършване на химическа промяна или химическа реакция. Химическите свойства не могат да бъдат определени чрез докосване или гледане на проба; структурата на пробата трябва да бъде променена, за да бъдат очевидни химичните свойства.

Примери за химични свойства

Ето няколко примера за химични свойства:

  • Реактивност с други химикали
  • Токсичност
  • координационен номер
  • запалимост
  • енталпия на образуване
  • топлина на изгаряне
  • степени на окисление
  • химическа стабилност
  • Видове химични връзки, които ще образуват

Използване на химични свойства

Учените използват химични свойства, за да предвидят дали дадена проба ще участва в химическа реакция. Химичните свойства могат да се използват за класифициране на съединения и намиране на приложения за тях.

Разбирането на химичните свойства на даден материал помага при неговото пречистване, отделяне от други химикали или идентифициране в неизвестна проба.

Химични свойства срещу физични свойства

Докато химическото свойство се разкрива само от поведението на веществото в химическа реакция, физическото свойство може да бъде наблюдавано и измерено, без да се променя съставът на пробата. Физическите свойства включват цвят, налягане, дължина и концентрация.