HomehtDiferans ant gwoup kontwòl ak gwoup eksperimantal

Diferans ant gwoup kontwòl ak gwoup eksperimantal

Yon gwoup eksperimantal konsiste de yon echantiyon reprezantatif nan yon popilasyon ki anba etid ke chèchè a soumèt a enfliyans nan yon varyab ki anba kontwòl li. Objektif eksperyans la se detèmine efè varyab sa a, yo rele varyab endepandan , sou youn oswa plizyè varyab repons yo rele varyab depandan yo . Gwoup eksperimantal yo rele tou gwoup tretman, espesyalman nan domèn medikaman ak famasi.

Nan lòt men an, gwoup kontwòl la konsiste de yon echantiyon ki sanble anpil ak gwoup eksperimantal la, men ki pa sijè a enfliyans nan varyab endepandan an. Lèt la swa rete konstan nan gwoup kontwòl la (tankou se ka a ak varyab tankou tanperati oswa presyon), oswa se yon faktè ki pa aplike nan tout (tankou nan ka a nan yon medikaman). Nan kondisyon sa yo, nenpòt chanjman nan varyab depandan nan gwoup kontwòl la pa ka atribiye a varyab endepandan an, men nan lòt varyab entèvni.

eksperyans kontwole

Se pa tout eksperyans ki mande pou itilize yon gwoup kontwòl. Sa depann de entansyon chèchè a, nati eksperyans lan, ak konpleksite sistèm nan etidye. Yon eksperyans kote yo itilize yon gwoup kontwòl yo rele yon eksperyans “kontwole” .

Diferans ak resanblans ant gwoup kontwòl la ak gwoup eksperimantal la

diferans resanblans • Gwoup eksperimantal la sibi enfliyans varyab endepandan pandan gwoup kontwòl la pa.
•Chanjman yo obsève nan gwoup kontwòl la dirèkteman atribiye a varyab lòt pase yon sèl endepandan, pandan y ap, nan ka a nan gwoup la eksperimantal, li dwe premye konpare ak kontwòl la etabli relasyon an kòz-efè.
•Gwoup eksperimantal yo esansyèl pou fè yon eksperyans, pandan ke gwoup kontwòl yo pa toujou nesesè.
•Gwoup eksperimantal la bay eksperyans lan sans pandan gwoup kontwòl la bay rezilta yo fyab. • Tou de depann de konsepsyon eksperimantal la ak ipotèz chèchè a vle teste.
• Toulede se matyè oswa inite etid ki soti nan menm popilasyon an.
• Gwoup kontwòl la ak gwoup eksperimantal la dwe reprezante popilasyon an ap etidye a.
•Tou de yo chwazi owaza pou asire aplikab analiz estatistik rezilta yo.
• Anjeneral yo chwazi yo nan menm echantiyon inisyal la, ki divize an de pou bay tou de gwoup yo.
• Eksepte pou varyab endepandan an, tou de gwoup yo sibi menm kondisyon eksperimantal yo.
•Li sipoze ke tou de gwoup yo reponn nan menm fason an nan nenpòt varyasyon nan kondisyon eksperimantal yo, si varyasyon sa a se entansyonèl oswa ou pa.

Pou kisa gwoup kontwòl yo itilize?

Eksperyans kontwole yo fèt chak fwa sistèm nan etidye a trè konplèks epi gen plis varyab pase chèchè a ka kontwole epi kenbe fiks. Soumèt gwoup eksperimantal ak kontwòl yo nan menm kondisyon yo, eksepte pou varyab endepandan an, asire ke nenpòt diferans ant de gwoup yo atribiye a varyab endepandan an. Kidonk, relasyon kòz-efè a ka etabli ak pi gwo sètitid, ki se objektif final la nan tout eksperyans.

Plasebo ak Gwoup Kontwòl

Nan kèk eksperyans, jis fè pati gwoup kontwòl la oswa gwoup eksperimantal la ka enfliyanse repons varyab endepandan an. Sa a se ka a nan efè a plasebo, ki nan esè klinik dwòg konsiste de yon amelyorasyon ki fèt nan kò a lè w ap pran yon sibstans inaktif, men ak konviksyon ke yo te resevwa yon dwòg efikas , lè an reyalite li pa. Pou evite enfliyans nan nouvo varyab sa a (ki se sèlman ki enpòtan pou nou moun), nan syans klinik manm nan gwoup kontwòl la yo bay yon “plasebo” ki sanble, pran sant, ak gou menm jan ak dwòg la reyèl. , men san yo pa a. engredyan aktif.

Nan ka sa yo, yo pa di okenn nan patisipan yo nan ki gwoup yo fè pati, kidonk yo pran dwòg la oswa plasebo “avèg”, se poutèt sa yo rele etid sa yo ” avèg” . Nan kèk ka, pou evite patipri envestigatè envolontè, envestigatè a pa pral konnen tou ki moun ki te resevwa plasebo a ak ki moun ki pa t ‘. Piske ni patisipan yo ni envestigatè a pa konnen ki moun ki te resevwa plasebo a, yo rele kalite etid sa a “double avèg . “

Kontwòl pozitif ak negatif

Lè yon eksperyans gen sèlman de rezilta posib, gwoup kontwòl yo ka nan de kalite:

gwoup kontwòl pozitif

Yo se moun ki, nan eksperyans, yo konnen yo bay yon rezilta pozitif. Yo sèvi pou anpeche fo negatif, depi si gwoup kontwòl la bay yon rezilta negatif, konnen ke li ta dwe pozitif, olye pou yo atribiye a varyab endepandan an, li se atribiye a yon erè eksperimantal epi yo repete eksperyans la.

Egzanp:

Si yo teste yon nouvo antibyotik sou yon kilti nan bakteri epi yo itilize yon sèl ki efikas kont bakteri yo kòm yon kontwòl, rezilta yo pral sèlman gen sans si kontwòl la pozitif (bakteri yo pa grandi sou kontwòl la). Si sa pa rive, ka gen yon pwoblèm ak eksperyans lan (petèt chèchè a te itilize bakteri yo mal).

Gwoup kontwòl negatif

Yo se gwoup kontwòl kote kondisyon yo asire yon rezilta negatif. Osi lontan ke rezilta a nan gwoup kontwòl la negatif, li sipoze ke pa gen okenn varyab ki afekte rezilta yo, kidonk yon rezilta pozitif nan gwoup la eksperimantal ka konsidere kòm yon rezilta vrèman pozitif.

Egzanp:

Gwoup plasebo a se yon egzanp yon kontwòl negatif. Plasebo a pa sipoze gen okenn efè sou maladi a (ki se poutèt sa li se yon kontwòl negatif) kidonk si tou de plasebo a ak gwoup eksperimantal la montre amelyorasyon, se pwobableman kèk lòt varyab ki konfonn rezilta yo epi yo pa nan yon vrè. pozitif. Kontrèman, si plasebo a negatif (jan yo espere) ak gwoup eksperimantal la montre amelyorasyon, Lè sa a, sa a se atribiye a dwòg etid la.

Seleksyon gwoup kontwòl la ak gwoup eksperimantal la

Bon seleksyon gwoup kontwòl ak gwoup eksperimantal kòmanse ak seleksyon yon gwo echantiyon o aza ki reprezante popilasyon an. Pa egzanp, si ou vle etidye efè bri sou nòt elèv yo jwenn nan yon tès, echantiyon an dwe fèt ak elèv yo, epi gwoup yo chwazi a dwe genyen, an mwayèn, menm karakteristik ak popilasyon sa a.

Pwochen etap la se divize premye echantiyon sa a an de gwoup ki sanble ke posib. Se toujou yon kesyon ke nenpòt varyab ke yo sispèk ki enfliyanse rezilta yo (tankou sèks, laj, etnisite, nivo edikasyon, elatriye) reprezante egalman nan tou de gwoup yo.

Lè sa a, yo eseye ke tou de gwoup yo sibi menm kondisyon eksperimantal yo. Nan egzanp elèv yo, li ta ke tout dedye menm èdtan yo nan etid la nan matyè a, yo ke yo ale nan menm klas yo epi yo ke yo resevwa menm konsèy la. Nan moman egzamen an, tou de gwoup yo ta dwe resevwa egzakteman menm tès la, petèt an menm tan ak nan chanm ki sanble, men nan youn nan chanm yo (nan youn nan gwoup la eksperimantal) nenpòt bagay ki pwodui anpil bri òganize. , pandan ke yo nan lòt la, kote gwoup kontwòl la sitiye, pa fè sa.

Egzanp gwoup kontwòl ak gwoup eksperimantal

Chak fwa ou vle pale sou egzanp espesifik yon gwoup kontwòl ak yon gwoup eksperimantal, ou dwe premye dekri eksperyans nan kesyon an epi etabli ki varyab depandan ak endepandan yo. Ann wè egzanp sa a:

  • Eksperyans: Li vle detèmine enfliyans nan frekans nan benyen sou klere nan rad la nan ras la Yorkshire Terrier nan chen.
  • Endepandan varyab: Bath frekans.
  • Depandan varyab: Yorkshire Terrier rad klere

Egzanp gwoup eksperimantal Egzanp yon bon gwoup kontwòl Yo pa bon gwoup kontwòl… ✔️ Gwoup 20 gason ak 20 fi Yorkshire Tèrye ki gen ant 1 ak 3 an ki benyen ant 1 ak 5 fwa pa semèn pou yon peryòd de yon mwa. ✔️ Gwoup 10 gason Yorkshire Tèrye ak 10 fi ki gen ant 1 ak 3 an ki benyen sèlman nan kòmansman eksperyans lan. ❌ Gwoup 20 gason Yorkshire Tèrye ki gen ant 1 ak 3 an ki benyen ant 1 ak 5 fwa pa semèn pou yon peryòd de yon mwa.
❌ Gwoup 10 gason Yorkshire Tèrye ak 10 fi Golden Retriever ki gen mwens pase 1 an, yo benyen sèlman nan kòmansman eksperyans la.
❌ Gwoup 20 chat Pèsik ki gen ant 1 ak 3 an ki benyen sèlman nan kòmansman eksperyans la.

Twa egzanp gwoup kontwòl pòv yo mete aksan sou diferans ki genyen ak resanblans ant gwoup eksperimantal la ak kontwòl la. Nan premye ka a, tou de gwoup eksperimantal ak gwoup kontwòl yo sibi menm varyasyon varyab endepandan (frekans benyen) epi yo diferan nan lòt varyab ki ta dwe rete konstan (sèks).

Dezyèm egzanp lan pa pratik tou, paske li entwodui nouvo varyab (race ak laj) epi, anplis, Golden Retrievers yo pa reprezante popilasyon an yo dwe etidye, ki fòme sèlman nan Yorkshire Tèrye. Menm bagay la tou ka di nan dènye egzanp lan, nan ki gwoup la pa menm konpoze de menm espès bèt yo, malgre lefèt ke kondisyon yo eksperimantal ke gwoup la sibi yo adekwat.

Sous

  • Bailey, R.A. (2008). Konsepsyon Eksperyans Konparatif . Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-68357-9.
  • Chaplin, S. (2006). “Repons plasebo a: yon pati enpòtan nan tretman an”. Preskri : 16–22. doi: 10.1002/psb.344
  • Hinkelmann, Klaus; Kempthorne, Oscar (2008). Design and Analysis of Experiments, Volim I: Entwodiksyon nan konsepsyon eksperimantal  (2yèm ed.). wiley. ISBN 978-0-471-72756-9.