HomehtKi fòmil chimik sik la?

Ki fòmil chimik sik la?

Sik se non jeneral pou idrat kabòn dous, kout chèn, idrosolubl, anpil nan yo te itilize nan manje. Pami sik yo senp nou ka enkli glikoz, fruktoz, galaktoz ak plis ankò.

Lè nou pale de sik oswa idrat kabòn, nan yon kontèks syantifik, nou ap refere li a yon sèten kalite makromolekil òganik primordial ki karakterize pa gou dous yo. Yo konpoze de inite kabòn, idwojèn ak atòm oksijèn.

”Dekonpozisyon sik pèmèt lage enèji chimik nan fòm ATP (Adenosine Triphosphate), ki kapab itilize ankò pou tout lòt pwosesis nan kò a.

karakteristik kle

  • Sikroz pwodui nan anpil plant diferan, pifò sik tab soti nan bètrav oswa kann.
  • Sikroz se yon disakarid, se sa ki, li konpoze de de monosakarid glikoz ak fruktoz.
  • Fruktoz se yon sik senp sis-kabòn ak yon gwoup ketonn sou dezyèm kabòn nan.
  • Glikoz se idrat kabòn ki pi abondan sou Latè. Li se yon sik senp oswa monosakarid, ak fòmil la C 6 H 12 O 6 , sa a se menm bagay ak fruktoz, ki vle di ke tou de monosakarid yo se izomèt youn ak lòt.
  • Fòmil chimik sik la depann de kalite sik w ap pale a ak kalite fòmil ou bezwen an, chak molekil sik gen 12 atòm kabòn, 22 atòm idwojèn ak 11 atòm oksijèn.

“Chimis angle William Miller envante non sikwoz la an 1857 lè li konbine mo franse sucre, ki vle di “sik”, ak sifiks chimik yo itilize pou tout sik.”

Ki enpòtans li genyen?

Sik yo se yon sous enpòtan enèji chimik pou òganis yo, yo se brik fondamantal nan pi gwo ak pi konplèks konpoze, ki ranpli fonksyon pi konplèks tankou: materyèl estriktirèl, pati nan konpoze byochimik, elatriye.

Fòmil pou sik diferan

Anplis sikwoz, gen plizyè kalite sik.

Lòt sik ak fòmil chimik yo genyen ladan yo:

Arabinoz – C5H10O5

Fruktoz – C6H12O6

Galaktoz – C6H12O6

Glikoz – C6H12O6

Laktoz- C12H22O11

Inositol-C6H1206

Mannoz- C6H1206

Riboz- C5H10O5

Trehalose- C12H22011

Xiloz-C5H10O5

Anpil sik pataje menm fòmil chimik, kidonk li pa yon bon fason pou di yo apa. Yo itilize estrikti bag la, kote ak kalite lyezon chimik, ak estrikti ki genyen twa dimansyon pou fè distenksyon ant sik.

Previous article
Next article