HomehtKi jan yo kalkile dansite yon kò?

Ki jan yo kalkile dansite yon kò?

Dansite se relasyon ki egziste ant mas yon sibstans oswa yon kò ak volim li (domen fizik ak chimi) , sa vle di, se mezi mas pa kantite volim, ak fòmil li se:

Dansite = mas/volim M/V

  • Mas se kantite matyè ki fòme yon kò.
  • Volim se espas yon kò okipe .

“Nou ap pale de yon pwopriyete intrinsèque, depi sa a pa depann de kantite sibstans ki konsidere yo.”

Ann mete l an pratik

Kesyon: Ki dansite yon kib sik ki peze 11.2 gram epi ki mezire 2 cm sou yon bò?

Etap 1: Jwenn mas ak volim kib sik la.

Mas = 11.2 gram Volim = kib ak kote 2 cm.

Volim yon kib = (longè bò) 3

Volim = (2 cm) 3

Volim = 8 cm3

Etap 2 – Mete varyab ou yo nan fòmil dansite a.

dansite = mas / volim

dansite = 11.2 gram / 8 cm3

dansite = 1.4 gram / cm3

Repons: Kib sik la gen yon dansite 1.4 gram/cm3.

Konsèy pou retire kalkil yo

Rezoud ekwasyon sa a pral, nan kèk ka, delivre mas la. Sinon, ou menm ou dwe jwenn li panse sou objè a. Lè w gen mas la, kenbe nan tèt ou ki jan egzat mezi a pral. Menm bagay la tou ale pou volim, byen klè mezi a ta pi egzak ak yon silenn gradye pase ak yon bèk, sepandan ou ka pa bezwen kòm egzat yon mezi.

Yon lòt pwen enpòtan ou dwe sonje pou konnen si repons ou an gen sans. Lè yon objè sanble twò lou pou gwosè li, li ta dwe gen yon valè dansite segondè. Konbyen? Panse ke dansite dlo a se sou 1 g/cm³. Objè ki gen mwens dans pase sa a ta pral koule nan dlo a. Se konsa, si yon objè koule nan dlo, valè dansite li ta dwe make ou kòm pi gran pase 1!

volim pou chak deplasman

Si yo ba ou yon objè solid regilye, dimansyon li yo ka mezire epi konsa kalkile volim li, sepandan, volim nan kèk objè nan mond reyèl la pa ka mezire tèlman fasil, pafwa li nesesè yo kalkile volim nan deplasman.

  • Dapre Prensip Achimèd la, li konnen mas objè a jwenn lè yo miltipliye volim li pa dansite likid la. Si dansite objè a pi piti pase likid ki deplase a, objè a flote; si li pi gwo, li koule.
  • Yo ka itilize deplasman pou mezire volim yon objè solid, menm si fòm li pa regilye.

Ki jan yo mezire deplasman? Ann di ou gen yon sòlda jwèt metal. Ou ka di li lou ase pou koule nan dlo, men ou pa ka sèvi ak yon règ pou mezire dimansyon li. Pou mezire volim jwèt la, ranpli yon silenn gradye a mwatye ak dlo. Ekri volim nan. Ajoute jwèt la. Asire w ke w deplase nenpòt bul lè ki ka kole. Ekri nouvo mezi volim la. Volim nan sòlda jwèt la se volim final la mwens volim inisyal la. Ou ka mezire mas jwèt la (sèk) ak Lè sa a, kalkile dansite a.