HomehtDistribisyon bimodal nan estatistik

Distribisyon bimodal nan estatistik

Nan estatistik, lè nou fè fas ak yon seri done, nou ka obsève konbyen fwa chak valè parèt. Valè ki parèt pi souvan yo rele mòd la. Men, sa k ap pase lè gen de valè ki pataje menm frekans nan seri a? Nan ka sa a nou ap fè fas ak yon distribisyon bimodal.

Egzanp distribisyon bimodal

Yon fason pi fasil pou konprann distribisyon bimodal la se konpare li ak lòt kalite distribisyon. Ann gade done sa yo nan yon distribisyon frekans:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 10

Lè nou konte chak nimewo nou ka konkli ke nimewo 2 se li ki repete pi souvan, yon total de 4 fwa. Lè sa a, nou te jwenn mòd nan distribisyon sa a.

Ann konpare rezilta sa a ak yon nouvo distribisyon:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10

Nan ka sa a, nou nan prezans yon distribisyon bimodal depi nimewo 7 ak 10 yo rive yon pi gwo kantite fwa.

Enplikasyon yon distribisyon bimodal

Kòm nan anpil aspè nan lavi, chans jwe yon wòl enpòtan nan distribisyon eleman yo, e pou rezon sa a paramèt estatistik yo dwe itilize ki pèmèt nou etidye yon seri done epi detèmine modèl oswa konpòtman ki bay nou enfòmasyon ki gen anpil valè. Distribisyon bimodal la bay yon kalite enfòmasyon ki ka itilize ansanm ak mòd ak medyàn pou etidye an pwofondè fenomèn natirèl oswa imen ki enterese syantifik.

Sa a se ka a nan yon etid sou nivo presipitasyon nan Kolonbi, ki bay yon distribisyon bimodal pou zòn nò a, ki gen ladan depatman yo nan Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima ak Cundinamarca. Rezilta estatistik sa yo pèmèt nou etidye gwo etewojenite topoklima ki prezan nan kordilè andin Kolonbyen yo apati etablisman modèl nan fenomèn natirèl rejyon sa yo. Etid sa a reprezante yon egzanp sou fason distribisyon estatistik yo itilize nan pratik pou rechèch.

Referans

Jaramillo, A. ak Chaves, B. (2000). Distribisyon presipitasyon nan Kolonbi analize atravè konglomerasyon estatistik. Cenicafé 51(2): 102-11

Levin, R. & Rubin, D. (2004). Estatistik pou Administrasyon. Edikasyon Pearson.

Manuel Nasif. (2020). Unimodal, bimodal, mòd inifòm. Disponib nan https://www.youtube.com/watch?v=6j-pxEgRZuU&ab_channel=manuelnasif