HomehtKi jan yo mezire distans sou yon kat

Ki jan yo mezire distans sou yon kat

Kat tou senpleman reprezante karakteristik yon rejyon. Yo ka gen diferan fòm, prezante diferan kalite enfòmasyon, ak yon moso enfòmasyon ki ka jwenn nan nenpòt kat se distans ki genyen ant diferan sit reprezante. Ann wè ki jan fè li.

Yon fwa nou gen kat la epi nou te idantifye pwen ant kote nou vle mezire distans jeyografik la, nou ka mezire distans la sou kat la lè l sèvi avèk yon règ. Si nou enterese nan mezire yon chemen ant de pwen ki pa swiv yon liy dwat, nou ka pran yon fisèl, sipèpoze li sou chemen ki gen longè nou vle mezire, epi Lè sa a, mezire longè fisèl la lonje ak règ la.

Apre sa, nou dwe konvèti lonjitid ki mezire sou kat la nan distans jeyografik ant pwen yo. Pou sa nou itilize echèl kat la, se sa ki ekivalans ant lonjitid sou kat la ak distans jeyografik la. Anjeneral echèl la enprime nan youn nan kwen kat la oswa sou kwen anba oswa anwo. Echèl la ka eksprime ak yon ekivalans nan nimewo ak mo, pou egzanp 1 santimèt egal 3 kilomèt. Yon lòt fason pou eksprime echèl la se avèk yon fraksyon ki reprezante konvèsyon dirèk ant lonjitid sou kat la ak distans jeyografik la. Pou egzanp, 1 / 200,000, ki ka tou note kòm 1: 200,000, vle di ke 1 santimèt sou kat la reprezante 200,000 santimèt nan distans jeyografik, se sa ki, 2 kilomèt.

Si echèl la eksprime pa yon ekivalans nimerik, pou jwenn distans jeyografik la, tou senpleman miltipliye longè mezire a pa ekivalans la. Nan egzanp anvan an, si longè yo mezire sou kat jeyografik la se 2.4 santimèt, n ap gen yon distans jeyografik 7.2 kilomèt lè nou miltipliye 2.4 pa 3. Si echèl la reprezante pa yon ekivalans kalite fraksyon, li miltipliye pa denominatè a epi, si nou konsidere mezi nou ak egzanp paragraf anvan an, nou ta gen yon distans jeyografik 4,8 kilomèt: si nou miltipliye 2,4 pa 200,000 santimèt nou ta gen 480,000 santimèt, ki ekivalan a 4,8 kilomèt.

Yon fason nòmal pou eksprime echèl la sou yon kat se avèk yon echèl grafik sou yon ba ki gen youn oswa plizyè seksyon, kote ekivalans longè ba a eksprime. Figi sa a montre kat politik Meksik la, ak nan pati anwo dwat echèl grafik la. Longè ba konplè a reprezante 450 kilomèt sou kat la, alòske chak seksyon li yo reprezante 150 kilomèt.

Kat jeyografik politik nan Meksik. Kat jeyografik politik nan Meksik.

Nan ka echèl la reprezante grafikman, pou fè konvèsyon an nou dwe mezire longè ba a oswa seksyon ba a; Lè sa a, nou divize longè mezire ant kote ki sou kat la ke nou enterese nan konnen distans ki genyen ant longè a nan ba a epi miltipliye rezilta a pa ekivalans ki eksprime anba ba a. Nan fason sa a, nan kat jeyografik la nan figi anvan an nou ka wè ke distans jeyografik la ant Mérida ak Cancún se anviwon 300 kilomèt.

Echèl grafik yo, byenke yo ka pi alèz pou konvèti, kontrèman ak lòt echèl yo, yo kenbe pwopòsyon an lè kat la elaji oswa redwi. Nan egzanp ki anwo a, nou ta ka elaji imaj la sou ekran an pou wè li pi byen epi echèl grafik la pral elaji pa menm kantite lajan an, kidonk li toujou valab. Si se te yon ekivalans dirèk, echèl la pa ta valab ankò.

Font

Edward Dalmau. Poukisa nan kat yo . Deba, Barcelona, ​​2021.