HomehtGrandè pKa a, Chimi

Grandè pKa a, Chimi

Lè w ap travay ak asid ak baz, de valè abitye yo se PH ak Pka, ki se fòs ke molekil yo gen pou disosye (li se boutèy la negatif nan konstan disosyasyon nan yon asid fèb).

Kantite yon sibstans ki pa iyonize se yon fonksyon konstan disosyasyon (pka) toksikan an ak pH mwayen an. Yo gen gwo enpòtans nan pwen de vi toksikolojik depi fòm ki pa iyonize yo gen plis lipid idrosolubl epi, Se poutèt sa, yo kapab travèse manbràn byolojik la.

Pwen kle yo

  • Nosyon de pH refere a potansyèl idwojèn epi li itilize kòm yon mezi alkalinite oswa asidite. Tèm nan refere a konsantrasyon nan iyon idwojèn.
  • Yon idwojèn se yon ti jan pi asid pi ba pKa li yo.
  • Relasyon ki genyen ant pH ak pK se Ekwasyon Henderson-Hasselbach, ki diferan pou asid oswa baz.
  • Relasyon ki genyen ant valè fanmi sa yo soti nan Ekwasyon Henderson-Hasselbach, ki diferan pou asid oswa baz.

“Nan yon reyaksyon ant yon asid ak yon baz, asid la aji kòm yon donatè pwoton ak baz la aji kòm yon akseptè pwoton.”

Fòmil

pKa = -log 10K a

  • pKa se logaritm baz negatif 10 konstan disosyasyon asid (Ka).
  • Plis valè pKa a pi ba, se pi fò asid la.
  • Kalite echèl sa yo, kalkil, ak konstan yo refere a fòs baz ak asid ak ki jan alkalin oswa asid yon solisyon ye.
  • Rezon prensipal ki fè pKa yo itilize se paske li dekri disosyasyon asid lè l sèvi avèk ti nonb desimal. Yo ka jwenn menm kalite enfòmasyon nan valè Ka, sepandan sa yo se nòmalman ti nimewo yo bay nan notasyon syantifik ki difisil pou pifò moun konprann.

Pa egzanp

pKa asid acetic se 4.8, pandan ke pKa asid laktik se 3.8. Sèvi ak valè pKa yo, li ka wè ke asid laktik se yon asid pi fò pase asid acetic.

pKa ak kapasite tanpon

Anplis de itilize pKa pou mezire fòs yon asid, li ka itilize pou chwazi tanpon. Sa a posib akòz relasyon ki genyen ant pKa ak pH:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Kote parantèz yo itilize pou endike konsantrasyon asid la ak baz konjige li.

Ekwasyon an ka reekri kòm: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Sa montre ke pKa ak pH egal lè mwatye nan asid la disosye. Kapasite tanpon yon espès, oswa kapasite li pou kenbe pH yon solisyon, pi gwo lè valè pKa ak pH yo pre ansanm. Se poutèt sa, lè w ap chwazi yon tanpon, pi bon chwa a se youn ki gen yon valè pKa tou pre pH sib solisyon chimik la.