HomehtFèy konpoze: palmate, pinnate, ak bipennate

Fèy konpoze: palmate, pinnate, ak bipennate

Fèy yo se eleman fondamantal nan plant: echanj gaz ak dlo ak atmosfè a pran plas nan yo, osi byen ke fotosentèz. Yo gen fòm laminè ak aranjman diferan; Yo se gwo sifas ki ekspoze a limyè solèy la kote tisi yo ak ògàn ki fè fotosentèz yo parèt ansanm ak lòt pwosesis vital pou plant la.

Fòm fèy yo ka trè divès epi yo anjeneral yon karakteristik espès yo, klasifikasyon yo depann sou plizyè paramèt. Nan ka pyebwa yo, fèy konpoze yo se sa yo ki gen de oswa plis pati diferan tache ak menm tij la oswa pesyol.

fèy konpoze fèy konpoze

Yon premye eleman pou idantifye yon espès pye bwa ka wè si li gen yon fèy senp oswa yon fèy konpoze, pou pita ale nan lòt aspè espesifik tankou fòm fèy yo, jape la oswa flè ak grenn li yo. Yon fwa ou te idantifye ke li se yon pye bwa ki gen fèy konpoze, ou ka eseye wè kilès nan twa kalite jenerik fèy konpoze li ka asosye ak. Twa klas fèy konpoze sa yo se fèy palmate, pinnate ak bipennate. Twa klas sa yo fè pati yon fòm klasifikasyon ki baze sou mòfoloji fèy yo, ki itilize pou etidye plant yo epi defini genus yo ak espès yo. Klasifikasyon mòfolojik la gen ladann deskripsyon venasyon fèy la, fòm jeneral li ak bor li yo, ansanm ak aranjman tij la.

Sou-konpozan fèy palmate yo gaye soti nan yon pwen atachman ak branch ki rele fen distal pesyol la oswa rachis. Yo jwenn non yo nan resanblans fòma fèy sa a ak palmis la ak dwèt yon men.

Fèy konpoze pinnately yo estriktire ak ti brendiy nan longè diferan ki gaye sou pesyol la, ki soti nan ki fèy nan diferan fòm ak gwosè grandi. Fòm fèy sa a sanble ak distribisyon yon plim nan kèk ka. Lè ti branch yo ki distribye sou pesyol la nan yon fèy yo, nan vire, pinnate, yo rele yo fèy konpoze bipennate.

fèy konpoze palmate

fèy konpoze palmate fèy konpoze palmate

Fèy konpoze palme yo distribye soti nan yon pwen nan fen pesyol la epi yo ka konpoze de twa oswa plis pati, tou depann de genus nan pye bwa. Nan kalite fèy sa a, chak seksyon ki gaye soti nan pwen inyon an, aksil la, se yon pati nan fèy la, kidonk li ka konfonn ak fèy yo senp ki fòme nan branch ak yon distribisyon grap. Fèy palmate yo pa gen yon rachis, yon aks nan estrikti oswa iradyasyon, men pati yo ini nan pesyol la. Fèy chestnut yo montre nan figi ki anwo a se yon egzanp fèy palmate.

Fèy konpoze pinnately

fèy konpoze pennate fèy konpoze pennate

Fèy konpoze pinnately yo montre ti fèy ki soti nan yon venn, yon rachis, ak tout fòm fèy la ki tache ak pesyol la oswa tij la. Fèy sann yo se yon egzanp yon fèy konpoze pennate.

fèy konpoze bipennate

fèy konpoze bipennate fèy konpoze bipennate

Fèy konpoze bipennate yo souvan konfonn ak fèy ki sanble tankou sa yo ki nan foujèr; sepandan, sa yo se plant diferan, yo pa pye bwa. Fèy konpoze bipennate yo tankou fèy pennate yo, men olye pou yo distribye fèy sou rachis la, yo montre rachis segondè sou rachis prensipal la, epi nan rachis segondè sa yo fèy yo sòti. Fèy zakasya yo nan figi ki anwo a se yon egzanp yon fèy konpoze bipennate.

Font

González, AM, Arbo, MM Òganizasyon kò plant la; fèy la . Mòfoloji plant vaskilè. Inivèsite Nasyonal Nòdès, Ajantin, 2009.

Fòm fèy konpoze . Botanipedia.