HomekkХимиялық қасиеттердің қандай екенін біліңіз!

Химиялық қасиеттердің қандай екенін біліңіз!

Химиялық қасиеттер  – бұл химиялық өзгеріс немесе химиялық реакция жүргізу арқылы ғана байқалатын және өлшенетін заттардың кез келген қасиеттері. Үлгіні түрту немесе қарау арқылы химиялық қасиеттерді анықтау мүмкін емес; химиялық қасиеттері айқын болуы үшін үлгінің құрылымын өзгерту керек.

Химиялық қасиеттерге мысалдар

Міне, химиялық қасиеттердің кейбір мысалдары:

  • Басқа химиялық заттармен әрекеттесуі
  • Уыттылық
  • үйлестіру нөмірі
  • жанғыштық
  • түзілу энтальпиясы
  • жану жылуы
  • тотығу күйлері
  • химиялық тұрақтылық
  • Олар түзетін химиялық байланыстың түрлері

Химиялық қасиеттерді қолдану

Ғалымдар үлгінің химиялық реакцияға қатысатынын болжау үшін химиялық қасиеттерді пайдаланады. Химиялық қасиеттерді қосылыстарды жіктеу және оларға қолдануды табу үшін пайдалануға болады.

Материалдың химиялық қасиеттерін түсіну оны тазартуға, басқа химиялық заттардан бөлуге немесе белгісіз үлгіде сәйкестендіруге көмектеседі.

Химиялық қасиеттер физикалық қасиеттерге қарсы

Химиялық қасиет заттың химиялық реакциядағы әрекетімен ғана ашылатын болса, физикалық қасиет үлгінің құрамын өзгертпей-ақ байқауға және өлшеуге болады. Физикалық қасиеттерге түс, қысым, ұзындық және концентрация жатады.