HomekkpKa шамасы, Химия

pKa шамасы, Химия

Қышқылдармен және негіздермен жұмыс істегенде екі таныс мән PH және Pka болып табылады, бұл молекулалар диссоциацияланатын күш (бұл әлсіз қышқылдың диссоциация константасының теріс журналы).

Иондалмаған заттың мөлшері токсиканттың диссоциация константасына (пка) және ортаның рН функциясына тәуелді. Олардың токсикологиялық тұрғыдан үлкен маңызы бар, өйткені иондалмаған формалар липидтерде жақсы ериді, сондықтан биологиялық мембранадан өте алады.

Негізгі нүктелер

  • РН түсінігі сутегінің потенциалын білдіреді және сілтілік немесе қышқылдық өлшемі ретінде қолданылады. Бұл термин сутегі иондарының концентрациясын білдіреді.
  • Сутегі рКа аз болған сайын қышқылырақ болады.
  • рН мен рК арасындағы қатынас қышқылдар немесе негіздер үшін әр түрлі болатын Гендерсон-Хассельбах теңдеуі арқылы берілген.
  • Бұл отбасылық құндылықтар арасындағы байланыс қышқылдар мен негіздер үшін әртүрлі болатын Хендерсон-Хассельбах теңдеуінен туындады.

«Қышқыл мен негіз арасындағы реакцияда қышқыл протон доноры, ал негіз протонды қабылдаушы ретінде әрекет етеді».

Формула

pKa = -log 10K a

  • pKa – қышқылдық диссоциация константасының (Ka) теріс негіз 10 логарифмі.
  • pKa мәні неғұрлым төмен болса, қышқыл соғұрлым күшті болады.
  • Масштабтардың, есептеулердің және тұрақтылардың бұл түрлері негіздер мен қышқылдардың беріктігіне және ерітіндінің сілтілі немесе қышқылдық дәрежесіне қатысты.
  • pKa пайдаланылуының негізгі себебі, ол шағын ондық сандар арқылы қышқыл диссоциациясын сипаттайды. Ақпараттың бірдей түрін Ka мәндерінен алуға болады, бірақ бұл әдетте ғылыми белгілерде берілген өте аз сандар, оларды адамдардың көпшілігі түсінуі қиын.

Мысалға

Сірке қышқылының рКа 4,8, ал сүт қышқылының рКа 3,8. pKa мәндерін пайдалана отырып, сүт қышқылының сірке қышқылына қарағанда күштірек қышқыл екенін көруге болады.

pKa және буфер сыйымдылығы

Қышқылдың күшін өлшеу үшін pKa пайдаланудан басқа, оны буферлерді таңдау үшін пайдалануға болады. Бұл pKa мен рН арасындағы байланыстың арқасында мүмкін:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Мұнда жақшалар қышқылдың және оның конъюгаттық негізінің концентрацияларын көрсету үшін пайдаланылады.

Теңдеуді келесі түрде қайта жазуға болады: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Бұл қышқылдың жартысы диссоциацияланған кезде pKa және рН тең болатынын көрсетеді. Түрдің буферлік қабілеті немесе оның ерітіндінің рН деңгейін ұстап тұру қабілеті pKa және рН мәндері бір-біріне жақын болғанда ең үлкен болады. Сондықтан буферді таңдаған кезде химиялық ерітіндінің мақсатты рН мәніне жақын pKa мәні бар таңдау ең жақсы болып табылады.