Homeknಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ: ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥ

ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ: ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥ

ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನೈತಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಶಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ . ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಮಿಲ್ ಡರ್ಖೈಮ್ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.

ಡರ್ಖೈಮ್‌ನ ವಿಧಾನ: ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಐಕಮತ್ಯ

ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಡರ್ಖೈಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜಗಳ ದಾಖಲಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ಡರ್ಖೈಮ್ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

“ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ” ಅಥವಾ “ಸರಳ” ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ  ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಲೇಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಮಾಜದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ “ಯಾಂತ್ರಿಕ ಐಕಮತ್ಯ” ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಡರ್ಖೈಮ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ “ಸಾವಯವ ಐಕಮತ್ಯ” ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸಾವಯವ ಐಕಮತ್ಯವು ಸಮಾಜವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಐಕಮತ್ಯವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡರ್ಖೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇತರರ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಐಕಮತ್ಯವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜಗಳಿಗಿಂತ ಸಾವಯವ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

  • ರಾಜ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು.
  • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಆಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಧಾನಗಳು, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ದೃಢೀಕರಣ, ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ದೈಹಿಕ ಬಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ: ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ, ಈ ಅಮೂರ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ, ಗಿಡ್ಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್‌ಡೌಗಲ್.

ಗಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆ

ಆಂಥೋನಿ ಗಿಡ್ಡೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ:

  • ಪರಿಮಾಣ . ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ತೀವ್ರತೆ . ಇದು ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಬಿಗಿತ . ಇದು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವಿಷಯ . ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯು ಸಮಾಜದ ಎರಡು ತೀವ್ರ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು “ನೈತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೆಕ್‌ಡೌಗಲ್ ಕೊಡುಗೆ

ವಿಲಿಯಂ ಮೆಕ್‌ಡೌಗಲ್ ಬರೆದರು:

“ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಯಮಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ನಿಯಮಗಳು. , ಮತ್ತು ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ವಿವಿಧ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕೇವಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವನು ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕು:

1.- ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಂದರೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪುರುಷರು ನಡೆಸುವವರೆಗೆ.

2.- ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ .

3.- ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಟವಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಫ್ರೆಡಿ ಎಚ್. ವೊಂಪ್ನರ್. ಗ್ರಹದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ.

ಎಮಿಲ್ ಡರ್ಕಿಮ್ . ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು.