HomekyФизикалык өзгөрүүлөрдүн мисалдары, химия

Физикалык өзгөрүүлөрдүн мисалдары, химия

Физикалык өзгөрүү – бул өзгөрүлүүчү заттын муктаждыгы жок түрдө өз формасында пайда болушу, б.а. алардын ичинде баштапкы субстанциялары үстөмдүк кылуу. Бул элементтерде жаңы формаларды жаратып, заттын жана энергиянын абалын камтыйт.

 • Физикалык өзгөрүү заттар аралашканда, бирок химиялык реакцияга кирбегенде болот деп айтылат.
 • Бул өзгөртүүлөрдү артка кайтарууга болот, бирок бардык өзгөрүүлөрдү кайтаруу оңой эмес.
 • Анын өздүгү бирдей бойдон калууда, антпесе биз аны “химиялык өзгөрүү” деп атасак болот.

Физикалык өзгөрүүнү аныктоонун бир жолу, мындай өзгөрүү, өзгөчө фазалык өзгөрүү, кайра кайтарылышы мүмкүн. Мисалы, сууну музда тоңдурсаңыз, кайра сууга эритип аласыз. Бул байкоо жана өлчөө аркылуу болушу мүмкүн, бул илимде кубулуштарды изилдөө үчүн кеңири таралган ыкмалардын бири болуп саналат, ар бир элементтин өзгөчөлүктөрүн сезүү органдары катары колдонуу менен аныктоого умтулат.

Кээ бир учурларда, анын элементтерин бөлүү жана/же өзгөртүүнү тескери өзгөртүү жана анын табигый элементтери болгон “физикалык өзгөртүүгө” кайтуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуу менен кайра кайтарылышы мүмкүн.

Физикалык өзгөрүүлөрдүн мисалдары

Алар көрүнөө өзгөрүшү мүмкүн экенин эстен чыгарбоо керек, бирок алардын химиялык инсандыгы сакталып калат. Бул физикалык өзгөрүү экендигин аныктоонун бир жолу – бул химиялык өзгөрүү болушу мүмкүндүгүн жокко чыгаруу, химиялык реакция болгон кандайдыр бир белгини издөө.

Процесстердин эволюциясы трансформацияны бириктирет, ал процесстердин эволюциясынын жана өзгөрүүнүн күчүндө негизги бөлүгү боло турган, элементтер бириккенде жана ошентип жаңы кошулмаларды түзгөндө.

 • банканы майдалоо
 • Эрип жаткан муз
 • кофе жана кант
 • Жыгач кесүүгө
 • кагаз баштыкты майдалоо
 • стакан сындыруу
 • Суу менен майдын аралашмасы
 • суюк азотту буулантуу
 • Салат салатка макарон менен аралаштырылган
 • Ун, туз жана шекер
 • Мармелад менен нан

Химиялык өзгөрүүнүн көрсөткүчтөрү

Химиялык өзгөрүү анын элементтеринин жаңы кошулмаларга айланышын билдирет, бул анын касиеттери таптакыр башка затка айланышы мүмкүн дегенди билдирет.

Эскертүү: Химиялык өзгөрүүлөрдүн негизги мүнөздөмөлөрүнүн бири процесстин кайтарылбастыгы болуп саналат, анткени алардын продуктылары трансформацияланганда алар баштапкы элементтерине кайтып келе албайт.

 • Көбүктүн эволюциясы же газдын чыгышы
 • жылуулукту сиңирүү же бошотуу
 • Түс өзгөртүү
 • жыт чыгаруу
 • Өзгөрүүнү артка кайтара албоо
 • Катуу заттын суюк эритмеден тунушу
 • Жаңы химиялык түрдүн пайда болушу.

“Бул эң ишенимдүү көрсөткүч, анткени үлгүнүн физикалык касиеттеринин өзгөрүшү химиялык өзгөрүүнү көрсөтө алат”

Мисалы: күйүү жана кычкылдануу даражасы.