HomekyСтатистикадагы бимодальдык бөлүштүрүү

Статистикадагы бимодальдык бөлүштүрүү

Статистикада, маалыматтардын жыйындысы менен бетме-бет келгенде, ар бир маани канчалык көп пайда болоорун байкай алабыз. Эң көп пайда болгон маани режим деп аталат. Бирок, топтомдо бирдей жыштыктагы эки баалуулук болгондо эмне болот? Бул учурда биз бимодалдык бөлүштүрүү менен алектенебиз.

Бимодальдык бөлүштүрүүнүн мисалы

Бимодалдык бөлүштүрүүнү түшүнүүнүн оңой жолу аны бөлүштүрүүнүн башка түрлөрү менен салыштыруу болуп саналат. Жыштык бөлүштүрүүдө төмөнкү маалыматтарды карап көрөлү:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 10

Ар бир санды санап, 2 саны эң көп кайталануучу, жалпысынан 4 жолу деген жыйынтыкка келе алабыз. Андан кийин биз бул бөлүштүрүүнүн режимин таптык.

Келгиле, бул жыйынтыкты жаңы бөлүштүрүү менен салыштырып көрөлү:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10

Бул учурда биз бимодальдык бөлүштүрүүнүн алдында турабыз, анткени 7 жана 10 сандары көп жолу кездешет.

Бимодалдык бөлүштүрүүнүн кесепеттери

Жашоонун көптөгөн аспектилеринде болгондой эле, элементтердин бөлүштүрүлүшүндө кокустук маанилүү роль ойнойт жана ушул себептен статистикалык параметрлер колдонулушу керек, алар маалымат топтомун изилдөөгө жана баалуу маалымат менен камсыз кылган үлгүлөрдү же жүрүм-турумду аныктоого мүмкүндүк берет. Бимодалдык бөлүштүрүү илимий кызыкчылык туудурган табигый же адамдык кубулуштарды терең изилдөө үчүн режим жана медиана менен бирге колдонула турган маалыматтын бир түрүн берет.

Калдас, Рисаралда, Квиндио, Толима жана Кундинамарка бөлүмдөрүн камтыган түндүк зонасы үчүн бимодалык бөлүштүрүүнү камсыз кылган Колумбиядагы жаан-чачындын деңгээли боюнча изилдөө ушундай. Бул статистикалык жыйынтыктар Колумбиянын Анд кордильераларында болгон топоклиматтын чоң гетерогендүүлүгүн бул аймактардын жаратылыш кубулуштарынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктоодон изилдөөгө мүмкүндүк берет. Бул изилдөө статистикалык бөлүштүрүүнүн практикада изилдөө үчүн кандайча колдонулганынын мисалы болуп саналат.

Шилтемелер

Jaramillo, A. and Chaves, B. (2000). Колумбиядагы жаан-чачындын бөлүштүрүлүшү статистикалык конгломерация аркылуу талданган. Cenicafé 51(2): 102-11

Levin, R. & Rubin, D. (2004). Башкаруу үчүн статистика. Pearson Education.

Мануэл Насиф. (2020). Унимодалдык, бимодальдык, бирдиктүү режим. https://www.youtube.com/watch?v=6j-pxEgRZuU&ab_channel=manuelnasif дарегинде жеткиликтүү