HomekyИзилдөө суроолору жана талкуулар менен китеп клубун өркүндөтүңүз

Изилдөө суроолору жана талкуулар менен китеп клубун өркүндөтүңүз

Китеп клубу – бул окууга жана жазууга көмөктөшүүчү чыгармачылык стратегия. Ал мурда макулдашылган жалпы окууларды талкуулоо үчүн мезгил-мезгили менен чогулуп турган адамдардын тобунан турат.

Китеп клубунун максаты анын мүчөлөрүнө диалог аркылуу китеп окуу адатын калыптандырууга жардам берүү жана бул иш-чара аларга алып келе турган ырахат алууну жогорулатуу болуп саналат. Мындай диалогду топтук сүйлөшүүгө көмөктөшүүчү же өркүндөтүүчү суроолор аркылуу жетекчиликке алса болот. Китеп клубу үчүн суроолорду талкуулоо боюнча пайдалуу колдонмо төмөндө келтирилген.

Жалпы суроолор

 • Бул китептен эмнени күттүңүз эле? Китеп алар менен жолугуштубу?
 • Бул китепте сизге эң көп жана эң азы эмнеси жакты?
 • Бул китепти окуу сизге башканы эске салдыбы? кайсыга?
 • Китептен сүйүктүү цитата менен бөлүшүңүз . Эмне үчүн бул цитатаны баса белгилеп жатасыз?
 • Китептин узундугу жөнүндө кандай ойдосуз? Эгер өтө узун болсо, эмнени алып кетет элеңиз?
 • Бул китеп сизде кандай сезимдерди жаратты?
 • Бул китеп сизге кандайдыр бир искусство чыгармасы (музыка, живопись, скульптура) жөнүндө ойлондурдубу? Кайсылында?
 • Китептин аталышы жөнүндө кандай ойдосуз? Дагы кандай наамды тандайт элеңиз?
 • Китептин аталышы китептин мазмунуна кандай тиешеси бар?
 • Китептин мукабасы кандай деп ойлойсуз? Ал китептин мазмунун канчалык деңгээлде жеткирет?
 • Китеп сиз күткөндөй аяктадыбы? Неге?
 • Китептин кайсы бөлүгү сизге эң кызыктуу болду?
 • Бул китепти жыйынтыктоо үчүн кайсы беш сөздү колдонмоксуз?
 • Бул китепти башка окурмандарга сунуштайсызбы? Неге?

Авторго байланыштуу суроолор

 • Бул жазуучунун башка китебин окуйсузбу? Неге?
 • Эгер сизде бул китептин авторуна бир суроо берүү мүмкүнчүлүгү болсо, ал кандай суроо болмок?
 • Автор эмне үчүн бул окуяны айтып берүүнү туура көрдү деп ойлойсуз?

Каармандарга жана орнотууларга байланыштуу суроолор

 • Сизге китептин кайсы каармандары көбүрөөк, кайсынысы азыраак жакты?
 • Эгер сиз бул китеп жөнүндө кино тартсаңыз, кимди аткарат элеңиз?
 • Китептеги кайсы каарман менен таанышкыңыз келет? Неге?
 • Китептеги кайсы жерлерге баргыңыз келет? Неге?
 • Сиздин оюңузча, окуянын кайсы аспектилери башка убакта же башка жерде болгондо башкача болмок?

Адабий жанрга же чыгарманын түрүнө тиешелүү суроолор

Фантастика

 • Автор сунуш кылган фантастиканын кайсы элементтери реалдуу боло алат?
 • Сиздин оюңузча, автор китепте сүрөттөлгөн дүйнөнү адекваттуу курганбы? Неге?
 • Каармандарды ишеничтүү деп таптыңызбы? Алар сага кимдир бирөөнү эске салдыбы?
 • Эгер сиз бул китептин күйөрманы болсоңуз жана башка күйөрмандар үчүн түпнуска тексттен жазышыңыз керек болсо, кандай окуяны айткыңыз келет?

Фантастика эмес

 • Сиз бул китепти окуганга чейин чыныгы окуя тууралуу эч нерсе билчү белеңиз?
 • Китеп сиздин билимиңизди жана теманы түшүнүүгө жардам берди деп ойлойсузбу?
 • Бул чыныгы окуяны окугандан кийин, сиз баяндалган фактыларды өз алдынча иликтөөгө, аларды салыштырууга жана тереңирээк изилдөөгө кызыгасызбы? Неге?
 • Сиздин оюңузча, чыныгы жашоого негизделген окуя фактыларга туура келиши керекпи же эмне болгонун айтууда кандайдыр бир эркиндикти талап кыла алабы? Неге?

аңгеме, очерк сыяктуу аңгемелердин жыйнагы

 • Кайсы окуя сизге көбүрөөк, кайсынысы азыраак жакты? Неге?
 • Сиз китепте берилген окуялардын ортосунда окшоштуктарды табасызбы? Кайсылары?
 • Китепте баяндалган окуяларды байланыштырган кандайдыр бир элемент бар деп ойлойсузбу? Кайсы?  
 • Кандайдыр бир окуяларды толук китеп кылып кеңейтсе болот деп ойлойсузбу?

Балдар жана жаштар адабияты

 • Эгер бул китептин уландысы болсо, анын кандай уланышын каалайт элеңиз?
 • Эгер автордун ордунда болсоңуз, китептин каарманы же башка каарманы тууралуу эмнени өзгөртөт элеңиз?
 • Эгерде сиз автордун ордунда болсоңуз, анда айтылган окуя боюнча эмнени өзгөртөт элеңиз?
 • Сиздин сүйүктүү каарманыңыз кайсы? Неге?
 • Повесттеги сиздин сүйүктүү каарманыңыз кылган эң кең пейил/дымактуу/тамашалуу/чынчыл/эгоист/сырдуу/коркок/коркунучтуу/чыгармачыл нерсе эмне?
 • Сиздин сүйүктүү каарманыңыз окуяда жакшы же жаман роль ойнойбу? Неге?
 • Сизге эң аз жаккан каарман кайсы болду? Неге?
 • Сүйүктүү каарманыңыз менен эң аз сүйгөн каарманыңыз эмнеси менен айырмаланат?
 • Китеп жөнүндө унутууну каалабаган нерсе барбы? Неге?

“Айтып бер” ыкмасы менен суроолорду тандоо

Бардык суроолор “Айт мага…” деп башталган бул ыкманы Айдан Чемберс сунуштаган. Бул балдар үчүн сүйлөшүү баштоо үчүн жөнөкөй жана жакын жолу болуп эсептелет. Автор тарабынан сунушталган айрым суроолор төмөндөгүлөр.

 • Китепте сиз түшүнбөгөн нерсе барбы?
 • Сиз аны биринчи жолу көргөндө кандай китеп болот деп ойлодуңуз эле?… Эми сиз аны окугандан кийин, бул сиз күткөндөй болдубу?
 • Эгер автор сизден китепти эмнени жакшыртат деп сураса, эмне деп жооп берет элеңиз?
 • Автор бул китепти кантип, качан, кайда же эмне үчүн жазганын билгиңиз келеби? Неге?
 • Китепти окуп жатып, сизге жаккан сөздөрдү же сөз айкаштарын көрдүңүз беле? Кайсы?
 • Китепти окуп жатып, сизге жакпаган сөздөрдү же сөз айкаштарын кезиктирдиңиз беле? Кайсы?
 • Бул китепте сиз менен болгон окуя барбы?
 • Окуп жатып, каармандардын, жерлердин же окуялардын кандай болгонун элестеттиңизби?
 • Сиз китепти бирден окудуңузбу же бөлүктөргө бөлүп окудуңузбу? Неге?
 • Китепти кайра окугуңуз келеби? Неге?
 • Эгер сиз китепти сунуштай турган болсоңуз, аны башка бирөө окууга кызыктыруу үчүн эмне дейт элеңиз?

Булактар

Тобар, К., Риобунео, М. Окуу клубу окуучулардын ар тараптуу билим берүүсүндө чыгармачыл окууга көмөктөшүүчү чыгармачылык стратегия катары . Изилдөө журналы , 42(94): 1-19, 2018.

Raquel. Балдарыңыз менен китеп жөнүндө сүйлөшүү үчүн 10 суроо . Айыл китептери, нд

Raquel. Китеп маектери (Айдан Чемберстин тыйындык мамилеси) . Айыл китептери, нд