HomekyТатаал жалбырактары: пальматтуу, пиннаттуу жана эки капталдуу

Татаал жалбырактары: пальматтуу, пиннаттуу жана эки капталдуу

Жалбырактар ​​өсүмдүктөрдүн негизги компоненттери болуп саналат: аларда атмосфера менен газ жана суу алмашуу, ошондой эле фотосинтез жүрөт. Алардын ар кандай түзүлүштөгү ламинарлык формалары бар; Алар фотосинтезди жүргүзгөн ткандар жана органдар өсүмдүк үчүн башка маанилүү процесстер менен бирге чагылдырылган күн нуруна дуушар болгон чоң беттер.

Жалбырактардын формалары өтө ар түрдүү болушу мүмкүн жана адатта түргө мүнөздүү болуп саналат, алардын классификациясы бир нече параметрлерге көз каранды. дарактардын учурда, татаал жалбырактары эки же андан көп айырмаланган бөлүктөрү бир эле сабагы же сабы менен тиркелген жалбырактары болуп саналат.

татаал жалбырактар татаал жалбырактар

Дарак түрүн аныктоо үчүн биринчи элемент анын жөнөкөй жалбырак же татаал жалбырак бар-жогун көрүү, кийинчерээк жалбырактын формасы, кабыгы же анын гүлдөрү жана уруктары сыяктуу башка спецификалык аспектилерге өтүү болушу мүмкүн. Бул татаал жалбырактары бар дарак экенин аныктагандан кийин, татаал жалбырактардын үч жалпы түрүнүн кайсынысы менен байланышы бар экенин көрүүгө аракет кылсаңыз болот. Татаал жалбырактардын бул үч классы пальматтык, пиннаттуу жана кош жалбырактардан турат. Бул үч класс жалбырактардын морфологиясына негизделген классификация формасынын бир бөлүгү болуп саналат, ал өсүмдүктөрдү изилдөө жана алардын тукумун жана түрлөрүн аныктоо үчүн колдонулат. Морфологиялык классификация жалбырактын венациясынын сүрөттөлүшүн, анын жалпы формасын жана четтерин, ошондой эле сабактын жайгашуусун камтыйт.

Пальма жалбырактарынын субкомпоненттери жалбырак же рахистин дисталдык аягы деп аталган бутакка туташтырылган жеринен нур чачат. Алар бул жалбырак форматынын алаканга жана колдун манжаларына окшоштугунан улам атын алышкан.

Пиннаттуу татаал жалбырактардын түзүлүшү ар түрдүү узундуктагы майда бутакчалардын сабын бойлоп, алардан ар кандай формадагы жана чоңдуктагы жалбырактар ​​өсөт. Бул жалбырактын формасы кээ бир учурларда жүнүн таралышын элестетет. Жалбырактын жалбырагын бойлой таралган майда бутактары, өз кезегинде, төөнөгүчтүү болгондо, алар бипиннат жалбырактары деп аталат.

курма жалбырактары

курма жалбырак курма жалбырак

Палмалык татаал жалбырактар ​​жалбырактын аягындагы чекиттен таралган жана дарактын тукумуна жараша үч же андан көп бөлүктөн турушу мүмкүн. Жалбырактын бул түрүндө биригүү чекитинен нурлануучу ар бир бөлүм, колтугу жалбырактын бир бөлүгү болуп саналат, ошондуктан аны кластердик бөлүштүрүү менен бутактарда пайда болгон жөнөкөй жалбырактар ​​менен чаташтырууга болот. Пальма жалбырактарында рахис, структуралануу огу же нурлануу огу жок, бирок алардын бөлүктөрү жалбыракчада бириктирилген. Жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн каштан жалбырактары пальма жалбырактарынын бир мисалы.

Пиннаталдуу татаал жалбырактар

pinnate татаал жалбырак pinnate татаал жалбырак

Капчыктуу татаал жалбырактары тамырдан, рахистан чыккан кичинекей жалбырактарды көрсөтөт жана бүтүндөй жалбырак жалбырагын түзөт, ал жалбырак же сабагына жабышкан. Ash жалбырактары pinnate татаал жалбырактын мисалы болуп саналат.

кош жалбырактар

бипиннат татаал жалбырак бипиннат татаал жалбырак

Бипиннат жалбырактары көбүнчө папоротниктердин жалбырактары сыяктуу окшош жалбырактар ​​менен чаташтырылат; бирок булар башка өсүмдүктөр, алар дарактар ​​эмес. Кошумча жалбырактары жалбырактуу жалбырактарга окшош, бирок жалбырактардын ордуна рахис боюнча таралган жалбырактардын ордуна, алар биринчиликтин боюнда экинчилик рахистерди көрсөтөт жана бул экинчилик рахистерден жалбырактар ​​чыгат. Жогорудагы сүрөттө акация жалбырактары бипиннат кошулма жалбырактын мисалы болуп саналат.

Шрифт

Гонсалес, А.М., Арбо, М.М. барак . Кан тамырлуу өсүмдүктөрдүн морфологиясы. Түндүк-Чыгыш Улуттук университети, Аргентина, 2009-ж.

Жалбырактардын татаал формалары . Ботанипедия.