HomekyМуздаткычтын окуясы

Муздаткычтын окуясы

Муздаткыч же муздаткыч заманбап коомдордо үй-бүлөлөр үчүн негизги түзүлүш болуп саналат. Муздаткыч системалары белгилүү болгонго чейин тамак-аш анын курамын өзгөрткөн натыйжасыз ыкмаларды колдонуу менен сакталган. мүмкүн болсо, алар алыскы жерлерден ташылган муз же кар менен муздатылган. Погребтерди же тешиктерди жыгач же саман менен жылуулап, кар же муз коюшчу. Заманбап муздаткыч системаларынын өнүгүшү тамак-ашты кайра иштетүүдө жана сактоодо кескин өзгөрүүнү билдирет.

Муздатуу жабык мейкиндиктен же бир нерсенин температурасын төмөндөтүү үчүн жылуулукту алып салуудан турат. Учурдагы муздаткычтарда колдонулган муздаткыч системалары газдарды механикалык жол менен кысуу жана кеңейтүү процессин колдонушат, бул процесс анын чөйрөсүнөн жылуулукту өзүнө сиңирип, муздатылуучу мейкиндиктен аны чыгарат.

Биринчи муздаткыч системалары

Биринчи муздаткыч системасы 1748-жылы Глазго университетинде Уильям Каллен тарабынан түзүлгөн, бирок аны жалпы колдонуу практикалык эмес болуп, колдонулган эмес. 1805-жылы Оливер Эванс муздаткыч системасын иштеп чыккан, ал эми 1834-жылы Джейкоб Перкинс биринчи аппаратты жасаган. Бул муздаткыч системасы буу циклин колдонгон. Америкалык дарыгер Жон Горри Оливер Эванстын долбоорунун негизинде муздаткыч системасын курган; ал сары безгек менен ооругандарды дарылоодо абаны муздатуу үчүн колдонгон.

Карл фон Линден Карл фон Линден

Бул немис инженери Карл фон Линден жылуулук алуу системаларын иштеп чыгуунун үстүндө иштеген жана газды кысуу жана кеңейтүүнүн негизинде абаны суюлтуу процессин иштеп чыккан, бул долбоор азыр колдонулуп жаткан муздаткыч системалардын концептуалдык негизи болуп саналат. Томас Элкинс жана Джон Стандарт муздаткыч системаларын долбоорлоодо олуттуу жакшыртууларды киргизишти.

заманбап муздаткыч системалары

Аммиак, метилхлорид жана күкүрттүн диоксиди сыяктуу 19-кылымдын аягынан 20-кылымдын башына чейин курулган муздаткыч системаларында кысылган жана кеңейтилген газдар уулуу, жарылуучу же күйүүчү болуп, бир нече өлүмгө алып келген кырсыктарга алып келген. 1920-жылдары.. Жооп катары, муздаткыч системаларда колдонуу үчүн жаңы кошулма иштелип чыккан, фреон. Фреон 1928-жылы Томас Мидгли жана Альберт Леон Хеннен турган General Motors командасы тарабынан иштелип чыккан CFC, хлорфторкарбон кошулмасы. Бул кошулмалар атмосферанын озон катмарын бузат жана аларды муздаткыч системаларда жана аэрозолдордо колдонууга 1987-жылдан баштап тыюу салынган.

Шрифт

Муздаткычтын тарыхы. Джейкоб Перкинс – Муздаткычтын атасы . 2021-жылдын ноябрында жеткиликтүү.