HomekyКөмүр кычкыл газы органикалык кошулма эмес

Көмүр кычкыл газы органикалык кошулма эмес

Органикалык бирикмелер көмүртектин химиясына негизделген молекулярдык бирикмелер жана бул элементтен тышкары алар суутек, кычкылтек, азот, күкүрт, фосфор жана галогендер сыяктуу башка металл эмес заттарды камтышы мүмкүн. Көмүр кычкыл газы же көмүр кычкыл газы (CO 2 ) кычкылтек менен көмүртектен турган молекулалык газ экенин эске алсак, ал органикалык кошулмабы же жокпу деген суроо табигый нерсе.

Бул суроого кыска жооп – андай эмес. Узун жооп органикалык кошулма деген эмнени билдирерин так түшүнүшүбүздү талап кылат; башкача айтканда, көмүр кычкыл газынын органикалык эмес кошулмага айландырган өзгөчөлүктөрү кандай экендигин аныктоо үчүн органикалык кошулмалардын аныктамасын так билишибиз керек.

Органикалык кошулма кантип аныкталат?

Органикалык кошулмалардын классикалык аныктамасы

19-кылымдын биринчи чейрегине чейин туздар, минералдар жана башка кошулмалар сыяктуу органикалык эмес заттардан синтезделүүгө жол бербеген тирүү жандыктардан алынган ар кандай зат органикалык кошулма деп эсептелген.

көмүр кычкыл газы органикалык же органикалык эмес Органикалык кошулмалар түшүнүгү.

Бул химиктердин көп жылдар бою карманган эрежеси болгон. Бул жагынан алып караганда, көмүр кычкыл газы органикалык кошулма деп эсептелүүчү талаптарга жооп бербейт, анткени көмүр кычкыл газына айланышы мүмкүн болгон көптөгөн органикалык эмес заттар бар. Буга мисал катары минералдык көмүртек, графит жана бул элементтин органикалык эмес башка аллотроптук формаларын айтсак болот; бирок кычкылтектин катышуусунда күйгөндө тез эле көмүр кычкыл газына айланат.

Органикалык кошулмалардын заманбап түшүнүгү

Органикалык кошулма жөнүндөгү мурунку түшүнүк немис химиги Фридрих Вёлер органикалык эмес деп эсептелген үч заттан, атап айтканда коргошун цианатынан (II), аммиактан жана суудан ачык органикалык кошулманы (карбамид) синтездеп, бул гипотезанын катасын көрсөткөнгө чейин бекем болгон. Волер синтезинин реакциясы:

көмүр кычкыл газы органикалык же органикалык эмес

Бул талашсыз далил химиктерди алар органикалык кошулмалар деп эсептеген нерселерге жалпы болгон башка мүнөздөмөлөрдү издөөгө жана бул түшүнүктү кайра карап чыгууга мажбур кылды. Бүгүнкү күндө органикалык бирикме бир же бир нече көмүртек-суутек (CH) коваленттик байланыштарга ээ болгон ар кандай молекулалык химиялык зат деп эсептелет. Ал ошондой эле CC, CO, CN, CS жана башка байланыштарды камтышы мүмкүн, бирок ансыз ал органикалык кошулма катары таанылбайт, бул CH байланыштары бар.

Көмүр кычкыл газынын молекуласы кош коваленттик байланыштар аркылуу карама-каршы багытта жайгашкан эки кычкылтек атому менен байланышкан борбордук көмүртек атомунан турат. Анын составын изилдеп, тез эле көмүр кычкыл газында CH байланыштары жок деген тыянак чыгат (чындыгында анда суутек да жок), ошондуктан аны органикалык кошулма катары кароого болбойт.

Органикалык эмес башка көмүртектерге негизделген кошулмалар

Көмүр кычкыл газынан тышкары, синтетикалык келип чыккан же башка көптөгөн кошулмалар бар. Алардын айрымдары төмөнкүлөр:

  • Көмүртектин аллотропдору (графит, графен, минералдык көмүртек ж. б.).
  • Натрий карбонаты.
  • Натрий бикарбонаты.
  • көмүртек кычкылы.
  • көмүртек төрт хлориди.

Корутунду

Көмүр кычкыл газы органикалык кошулма болуп эсептелбейт, анткени анда көмүртек-суутек байланыштары жок. Бул көмүртек жана кычкылтек, органикалык кошулмалардын бир бөлүгү болгон элементтердин дагы бири болгонуна карабастан.

Шилтемелер

Saltzman, Martin D. “Wöhler, Friedrich.” Химия: негиздери жана колдонмолору . Encyclopedia.com. https://www.encyclopedia.com/science/news-wires-white-papers-and-books/wohler-friedrich