HomekyХимиялык касиеттери кандай экенин билип алыңыз!

Химиялык касиеттери кандай экенин билип алыңыз!

Химиялык касиеттер  – бул химиялык өзгөрүүнү же химиялык реакцияны жүргүзүү менен гана байкалып, өлчөнө турган заттын кандайдыр бир касиеттери. Химиялык касиеттерин үлгүгө тийүү же көрүү менен аныктоо мүмкүн эмес; үлгү түзүлүшү химиялык касиеттери айкын болушу үчүн өзгөртүлүшү керек.

Химиялык касиеттердин мисалдары

Бул жерде химиялык касиеттери кээ бир мисалдар:

  • Башка химиялык заттар менен реактивдүүлүк
  • Уулуулугу
  • координациялык номер
  • күйгүзүү
  • пайда болуу энтальпиясы
  • күйүү жылуулук
  • кычкылдануу абалдары
  • химиялык туруктуулук
  • Алар түзө турган химиялык байланыштардын түрлөрү

Химиялык касиеттердин колдонулушу

Окумуштуулар үлгүнүн химиялык реакцияга катышарын алдын ала айтуу үчүн химиялык касиеттерди колдонушат. Химиялык касиеттери кошулмаларды классификациялоо жана алар үчүн колдонмолорду табуу үчүн колдонулушу мүмкүн.

Материалдын химиялык касиеттерин түшүнүү аны тазалоого, башка химиялык заттардан бөлүүгө же белгисиз үлгүдөгү идентификациялоого жардам берет.

Химиялык касиеттери Физикалык касиеттерге каршы

Химиялык касиет заттын химиялык реакциядагы жүрүм-туруму менен гана ачылса, физикалык касиет үлгүнүн курамын өзгөртпөстөн байкалып, өлчөнө алат. Физикалык касиеттерге түс, басым, узундук жана концентрация кирет.