Homeloການແຜ່ກະຈາຍ bimodal ໃນສະຖິຕິ

ການແຜ່ກະຈາຍ bimodal ໃນສະຖິຕິ

ໃນສະຖິຕິ, ເມື່ອປະເຊີນກັບຊຸດຂໍ້ມູນ, ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າແຕ່ລະຄ່າຈະປາກົດຂຶ້ນເລື້ອຍໆເທົ່າໃດ. ຄ່າທີ່ປະກົດຂຶ້ນເລື້ອຍໆແມ່ນເອີ້ນວ່າໂຫມດ. ແຕ່, ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອມີສອງຄ່າທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຖີ່ດຽວກັນໃນຊຸດ? ໃນກໍລະນີນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດການກັບການແຈກຢາຍ bimodal.

ຕົວຢ່າງຂອງການແຈກຢາຍ bimodal

ວິທີທີ່ງ່າຍກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈການແຈກຢາຍ bimodal ແມ່ນການປຽບທຽບມັນກັບປະເພດຂອງການແຈກຢາຍອື່ນໆ. ໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ໃນການແຈກຢາຍຄວາມຖີ່:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 10

ໂດຍ​ການ​ນັບ​ແຕ່​ລະ​ຕົວ​ເລກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫຼຸບ​ໄດ້​ວ່າ​ເລກ 2 ແມ່ນ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ຊ​້​ໍາ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​, ທັງ​ຫມົດ 4 ຄັ້ງ​. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຮູບແບບຂອງການແຈກຢາຍນີ້.

ໃຫ້ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບນີ້ກັບການແຈກຢາຍໃຫມ່:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10

ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້​, ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ bimodal ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຈໍາ​ນວນ 7 ແລະ 10 ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຄັ້ງ​.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການແຈກຢາຍ bimodal

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍໆດ້ານຂອງຊີວິດ, ໂອກາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການແຈກຢາຍອົງປະກອບ, ແລະດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ຕົວກໍານົດການສະຖິຕິຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາຊຸດຂໍ້ມູນແລະກໍານົດຮູບແບບຫຼືພຶດຕິກໍາທີ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຮົາ. ການແຜ່ກະຈາຍ bimodal ສະຫນອງປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍສົມທົບກັບຮູບແບບແລະສື່ກາງເພື່ອສຶກສາໃນຄວາມເລິກຂອງປະກົດການທໍາມະຊາດຫຼືມະນຸດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງວິທະຍາສາດ.

ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຂອງການສຶກສາກ່ຽວກັບລະດັບຝົນຕົກໃນໂຄລໍາເບຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍ bimodal ສໍາລັບເຂດພາກເຫນືອ, ເຊິ່ງປະກອບມີພະແນກຂອງ Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima ແລະ Cundinamarca. ຜົນໄດ້ຮັບທາງສະຖິຕິເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສຶກສາຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ topoclimates ທີ່ມີຢູ່ໃນ Colombian Andean cordilleras ຈາກການສ້າງຕັ້ງຮູບແບບໃນປະກົດການທໍາມະຊາດຂອງພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້. ການສຶກສານີ້ສະແດງຕົວຢ່າງຂອງວິທີການແຈກຢາຍສະຖິຕິຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

Jaramillo, A. ແລະ Chaves, B. (2000). ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຝົນໃນໂຄລໍາເບຍໄດ້ຖືກວິເຄາະໂດຍຜ່ານສະຖິຕິການລວບລວມ. Cenicafé 51(2): 102-11

Levin, R. & Rubin, D. (2004). ສະຖິຕິສໍາລັບການບໍລິຫານ. ການສຶກສາ Pearson.

Manuel Nasif. (2020). Unimodal, bimodal, ຮູບແບບເອກະພາບ. ມີຢູ່ https://www.youtube.com/watch?v=6j-pxEgRZuU&ab_channel=manuelnasif