HomemsHati nurani kolektif: konsep dan makna sosial

Hati nurani kolektif: konsep dan makna sosial

Hati nurani kolektif adalah konsep sosiologi asas yang merujuk kepada set kepercayaan, idea, sikap moral dan pengetahuan bersama yang berfungsi sebagai kuasa penyatuan dalam masyarakat . Daya ini berbeza daripada , dan secara amnya menguasai , kesedaran individu . Menurut konsep ini, masyarakat, negara atau kumpulan sosial membentuk entiti yang berkelakuan seperti individu global.

Kesedaran kolektif membentuk rasa kepunyaan dan identiti kita, dan juga tingkah laku kita. Ahli sosiologi Émile Durkheim membangunkan konsep ini untuk menerangkan bagaimana individu dikelompokkan ke dalam unit kolektif, seperti kumpulan sosial dan masyarakat.

Pendekatan Durkheim: perpaduan mekanikal dan perpaduan organik

Inilah persoalan utama yang membimbangkan Durkheim ketika dia merenung dan menulis tentang masyarakat perindustrian baru abad kesembilan belas. Dengan mempertimbangkan tabiat, adat resam, dan kepercayaan masyarakat tradisional dan primitif yang didokumenkan dan membandingkannya dengan apa yang dilihatnya di sekelilingnya semasa hayatnya sendiri, Durkheim menghuraikan beberapa teori yang paling penting dalam sosiologi. Justeru, saya membuat kesimpulan bahawa masyarakat wujud kerana individu yang unik merasakan perpaduan antara satu sama lain. Atas sebab ini, mereka membentuk kolektif dan bekerjasama untuk mencapai masyarakat berfungsi dan komuniti. Hati nurani kolektif adalah sumber perpaduan ini.

Dalam bukunya  The Division of Social Labour , Durkheim berpendapat bahawa dalam masyarakat “tradisional” atau “lebih mudah”, agama memainkan peranan penting dalam menyatukan ahlinya dengan mewujudkan hati nurani yang sama. Dalam masyarakat jenis ini, kandungan kesedaran individu dikongsi secara meluas oleh ahli masyarakat mereka yang lain, yang menimbulkan “perpaduan mekanikal” yang dimodelkan pada persamaan bersama.

Sebaliknya, Durkheim memerhatikan bahawa dalam masyarakat moden dan perindustrian yang bercirikan Eropah Barat dan Amerika Syarikat baru-baru ini terbentuk selepas revolusi. Beliau menerangkan bagaimana mereka berfungsi melalui pembahagian kerja, di mana “perpaduan organik” muncul, berdasarkan kepercayaan bersama yang dimiliki individu dan kumpulan antara satu sama lain. Perpaduan organik ini membolehkan sesebuah masyarakat berfungsi dan membangun.

Kesedaran kolektif adalah kurang penting dalam masyarakat di mana perpaduan mekanikal mendominasi daripada perpaduan yang asasnya berasaskan perpaduan organik. Sentiasa menurut Durkheim, masyarakat moden disatukan oleh pembahagian kerja dan keperluan untuk orang lain melaksanakan fungsi tertentu yang diperlukan, malah lebih daripada kewujudan hati nurani kolektif yang kuat. Walau bagaimanapun, kesedaran kolektif adalah lebih penting dan berkuasa dalam masyarakat yang mempunyai perpaduan organik berbanding masyarakat yang mendominasi perpaduan mekanikal.

Institusi sosial dan kesedaran kolektif

Mari kita tinjau beberapa institusi sosial dan kesannya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

  • Negara secara amnya menggalakkan patriotisme dan nasionalisme.
  • Media klasik dan kontemporari menyebarkan dan merangkumi semua jenis idea dan tingkah laku, daripada cara berpakaian, siapa yang hendak diundi, cara berhubungan dan cara berkahwin.
  • Sistem pendidikan , penguatkuasaan undang-undang dan badan kehakiman membentuk, masing-masing dengan cara mereka sendiri, tanggapan kita tentang betul dan salah, dan mengarahkan tingkah laku kita melalui latihan, sabitan, teladan dan, dalam kes tertentu, ancaman atau kekuatan fizikal sebenar. 

Ritual yang berfungsi untuk menegaskan semula hati nurani kolektif sangat pelbagai: perarakan, perayaan, acara sukan, acara sosial, dan juga membeli-belah. Walau apa pun, sama ada mereka adalah masyarakat primitif atau moden, hati nurani kolektif adalah sesuatu yang biasa bagi setiap masyarakat. Ia bukan keadaan atau fenomena individu, tetapi sosial. Sebagai fenomena sosial, ia merebak ke seluruh masyarakat secara keseluruhan dan mempunyai kehidupan tersendiri.

Melalui kesedaran kolektif, nilai, kepercayaan dan tradisi dapat disebarkan dari generasi ke generasi. Oleh itu, walaupun individu hidup dan mati, koleksi nilai dan kepercayaan tidak ketara ini, termasuk norma sosial yang berkaitan dengan mereka, adalah berasaskan institusi sosial kita dan oleh itu wujud secara bebas dalam individu individu.

Perkara yang paling penting untuk difahami ialah kesedaran kolektif adalah hasil daripada kuasa sosial yang berada di luar individu, yang berjalan melalui masyarakat, dan yang membentuk fenomena sosial set kepercayaan, nilai, dan idea yang dikongsi bersama yang menyusunnya. Kita, sebagai individu, menghayati mereka dan, dengan berbuat demikian, kita membentuk hati nurani kolektif, dan kita menegaskan semula dan menghasilkan semula dengan hidup mengikutnya.

Marilah kita mengkaji semula dua sumbangan utama kepada konsep kesedaran kolektif, iaitu Giddens dan McDougall.

Sumbangan Giddens

Anthony Giddens menegaskan bahawa kesedaran kolektif berbeza dalam dua jenis masyarakat dalam empat dimensi:

  • isipadu . Ia merujuk kepada bilangan orang yang berkongsi kesedaran kolektif yang sama.
  • keamatan . Ia merujuk kepada sejauh mana ia dirasai oleh anggota masyarakat.
  • ketegaran . Ia merujuk kepada tahap definisinya.
  • kandungan . Ia merujuk kepada bentuk hati nurani kolektif dalam dua jenis masyarakat yang melampau.

Dalam masyarakat yang dicirikan oleh perpaduan mekanikal, hampir semua ahlinya berkongsi hati nurani kolektif yang sama; Ini dilihat dengan intensiti yang tinggi, ia sangat tegar, dan kandungannya biasanya bersifat keagamaan. Dalam masyarakat perpaduan organik, kesedaran kolektif adalah lebih kecil dan dikongsi oleh sebilangan kecil individu; ia dilihat dengan intensiti yang kurang, ia tidak terlalu tegar, dan kandungannya ditakrifkan oleh konsep “individualisme moral”.

Sumbangan McDougall

William McDougall menulis:

“Fikiran boleh dianggap sebagai sistem tersusun kekuatan mental atau yang disengajakan, dan setiap masyarakat manusia boleh dikatakan memiliki minda kolektif, kerana tindakan kolektif yang membentuk sejarah masyarakat sedemikian dikondisikan oleh organisasi yang hanya boleh digambarkan dalam istilah mental. , dan itu bagaimanapun tidak terkandung dalam fikiran mana-mana individu”.

Masyarakat dibentuk oleh sistem perhubungan antara minda individu, yang merupakan unit yang menyusunnya. Tindakan masyarakat adalah, atau boleh berada di bawah keadaan tertentu, sangat berbeza daripada jumlah tindakan yang pelbagai anggotanya boleh bertindak balas terhadap keadaan tanpa adanya sistem perhubungan yang menjadikan mereka sebuah masyarakat. Dalam erti kata lain, selagi dia berfikir dan bertindak sebagai ahli masyarakat, pemikiran dan tindakan setiap lelaki adalah sangat berbeza dengan pemikiran dan tindakannya sebagai individu yang terasing.

Kita mesti terlebih dahulu menunjukkan bahawa jika kita mengenali kewujudan minda kolektif, kerja psikologi sosial boleh diklasifikasikan mengikut tiga aspek:

1.- Kajian prinsip umum psikologi kolektif , iaitu kajian prinsip umum pemikiran, perasaan dan tindakan kolektif, selagi ia dijalankan oleh lelaki termasuk dalam kumpulan sosial.

2.- Apabila prinsip umum psikologi kolektif telah diwujudkan, adalah perlu untuk menjalankan kajian tentang kekhususan tingkah laku dan pemikiran kolektif masyarakat tertentu .

3.- Dalam mana-mana masyarakat yang ahlinya berkait secara sosial dan organik antara satu sama lain, psikologi sosial perlu menerangkan bagaimana setiap ahli baru yang menyertai masyarakat dibentuk mengikut corak pemikiran, perasaan dan perbuatan tradisional , sehingga mereka berkebolehan untuk memainkan peranan mereka. berperanan sebagai ahli masyarakat dan menyumbang kepada tingkah laku dan pemikiran kolektif.

Rujukan

Fredy H. Wompner. Kesedaran kolektif planet ini.

Emile Durkheim . peraturan kaedah sosiologi.