HomemsKetahui apa itu sifat kimia!

Ketahui apa itu sifat kimia!

Sifat kimia  ialah mana-mana sifat jirim yang hanya boleh diperhatikan dan diukur dengan melakukan perubahan kimia atau tindak balas kimia. Sifat kimia tidak boleh ditentukan dengan menyentuh atau melihat sampel; struktur sampel mesti diubah untuk sifat kimia menjadi jelas.

Contoh sifat kimia

Berikut adalah beberapa contoh sifat kimia:

  • Kereaktifan dengan bahan kimia lain
  • Ketoksikan
  • nombor penyelarasan
  • mudah terbakar
  • entalpi pembentukan
  • haba pembakaran
  • keadaan pengoksidaan
  • kestabilan kimia
  • Jenis ikatan kimia yang akan mereka bentuk

Kegunaan Sifat Kimia

Para saintis menggunakan sifat kimia untuk meramalkan sama ada sampel akan mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Sifat kimia boleh digunakan untuk mengelaskan sebatian dan mencari aplikasi untuknya.

Memahami sifat kimia bahan membantu dalam penulenannya, pengasingan daripada bahan kimia lain, atau pengecaman dalam sampel yang tidak diketahui.

Sifat Kimia lwn. Sifat Fizikal

Manakala sifat kimia hanya didedahkan oleh kelakuan bahan dalam tindak balas kimia, sifat fizikal boleh diperhatikan dan diukur tanpa mengubah komposisi sampel. Sifat fizikal termasuk warna, tekanan, panjang, dan kepekatan.