HomemsCara mengukur jarak pada peta

Cara mengukur jarak pada peta

Peta hanya mewakili ciri-ciri wilayah. Mereka boleh mempunyai bentuk yang berbeza, membentangkan jenis maklumat yang berbeza, dan satu maklumat yang boleh diperolehi daripada mana-mana peta ialah jarak antara tapak berbeza yang diwakili. Mari lihat bagaimana untuk melakukannya.

Sebaik sahaja kita mempunyai peta dan telah mengenal pasti titik antara yang kita ingin mengukur jarak geografi, kita boleh mengukur jarak pada peta menggunakan pembaris. Jika kita berminat untuk mengukur laluan antara dua titik yang tidak mengikut garis lurus, kita boleh mengambil rentetan, menindihnya pada laluan yang panjangnya ingin kita ukur, dan kemudian mengukur panjang rentetan yang diregangkan dengan pembaris.

Seterusnya kita mesti menukar longitud yang diukur pada peta kepada jarak geografi antara titik. Untuk ini kami menggunakan skala peta, iaitu kesetaraan antara longitud pada peta dan jarak geografi. Skala biasanya dicetak di salah satu sudut peta atau di tepi bawah atau atas. Skala boleh dinyatakan dengan persamaan dalam nombor dan perkataan, contohnya 1 sentimeter bersamaan 3 kilometer. Satu lagi cara untuk menyatakan skala ialah dengan pecahan yang mewakili penukaran langsung antara longitud pada peta dan jarak geografi. Sebagai contoh, 1 / 200,000, yang juga boleh dinyatakan sebagai 1 : 200,000, bermakna 1 sentimeter pada peta mewakili 200,000 sentimeter jarak geografi, iaitu 2 kilometer.

Jika skala dinyatakan dengan kesetaraan berangka, untuk mendapatkan jarak geografi, hanya darabkan panjang yang diukur dengan kesetaraan. Dalam contoh sebelumnya, jika panjang yang diukur pada peta ialah 2.4 sentimeter, kita akan mempunyai jarak geografi 7.2 kilometer dengan mendarab 2.4 dengan 3. Jika skala diwakili oleh kesetaraan jenis pecahan, ia didarab dengan penyebut dan, mempertimbangkan ukuran kita dengan contoh perenggan sebelumnya, kita akan mempunyai jarak geografi 4.8 kilometer: dengan mendarab 2.4 dengan 200,000 sentimeter kita akan mempunyai 480,000 sentimeter, yang bersamaan dengan 4.8 kilometer.

Cara biasa untuk menyatakan skala pada peta adalah dengan skala grafik pada bar dengan satu atau beberapa bahagian, di mana kesetaraan panjang bar dinyatakan. Rajah berikut menunjukkan peta politik Mexico, dan di bahagian atas sebelah kanan skala grafik. Panjang bar penuh mewakili 450 kilometer pada peta, manakala setiap bahagiannya mewakili 150 kilometer.

Peta politik Mexico. Peta politik Mexico.

Sekiranya skala diwakili secara grafik, untuk membuat penukaran kita mesti mengukur panjang bar atau bahagian bar; kemudian kita membahagikan panjang yang diukur antara tempat pada peta yang kita berminat untuk mengetahui jarak antara panjang bar dan darab hasilnya dengan kesetaraan yang dinyatakan di bawah bar. Dengan cara ini, dalam peta angka sebelumnya kita dapat melihat bahawa jarak geografi antara Mérida dan Cancún adalah kira-kira 300 kilometer.

Skala grafik, walaupun ia boleh menjadi lebih tidak selesa untuk ditukar, tidak seperti skala lain, ia mengekalkan perkadaran apabila peta dibesarkan atau dikurangkan. Dalam contoh di atas, kita boleh membesarkan imej pada skrin untuk melihatnya dengan lebih baik dan skala grafik akan dibesarkan dengan jumlah yang sama, jadi ia masih sah. Jika ia adalah kesetaraan langsung, skala itu tidak lagi sah.

fon

Edward Dalmau. Mengapa peta itu . Perbahasan, Barcelona, ​​2021.