HomemsDefinisi dan Contoh Elektrolit Lemah

Definisi dan Contoh Elektrolit Lemah

Elektrolit adalah bahan yang, setelah larut dalam air, terurai menjadi kation dan anion. Kation ialah ion bercas positif dan anion ialah ion bercas negatif. Apabila elektrolit larut dalam air, ia dikatakan terion.

Terdapat dua kumpulan elektrolit: elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang pertama terion sepenuhnya, iaitu, 100%. Detik itu sebahagiannya terion, antara 1 dan 10%. Spesies utama dalam larutan untuk elektrolit kuat ialah ion. Sebaliknya, spesies utama dalam larutan untuk elektrolit lemah ialah sebatian tidak terion itu sendiri.

Dalam perkataan mudah: elektrolit lemah ialah elektrolit yang hampir tidak terurai (tidak terurai kepada kation dan anion) dalam larutan akueus.

Contoh elektrolit lemah

Asid lemah seperti HF (asid hidrofluorik), HC 2 H 3 O 2 (asid asetik), H 2 CO 3 (asid karbonik) dan H 3 PO 4 (asid fosforik) dan bes lemah seperti NH 3 ( ammonia) dan C 5 H 5 N (piridin) ialah elektrolit lemah. Kebanyakan molekul yang mengandungi nitrogen juga merupakan elektrolit lemah.

Adalah penting untuk diingat bahawa garam boleh mempunyai keterlarutan yang rendah dalam air dan masih menjadi elektrolit yang kuat. Ini kerana jumlah garam terlarut, walaupun terhad, terion sepenuhnya di dalam air. Sesetengah penulis menganggap bahawa air adalah elektrolit yang lemah. Sebabnya ialah air sebahagiannya terurai menjadi ion H+ dan OH-. Walau bagaimanapun, yang lain menganggapnya sebagai bukan elektrolit. Ini kerana hanya sejumlah kecil air yang tercerai atau terurai menjadi ion.

Perbezaan Antara Disociate dan Dissolve

Kepentingan bahan larut dalam air telah disebutkan. Walau bagaimanapun, sama ada bahan larut dalam air atau tidak bukanlah faktor penentu dalam menentukan kekuatan elektrolit. Dengan kata lain, penceraian dan pembubaran tidak sama.

Oleh itu, penceraian merujuk kepada saat di mana satu sebatian terurai kepada yang lain. Sebaliknya, pembubaran berlaku apabila sebatian cecair dicairkan dalam larutan akueus.

Asid asetik sebagai elektrolit lemah

Asid asetik, yang terdapat dalam cuka, adalah sebatian yang agak larut dalam air. Iaitu, sebatian ini tidak berpisah; bagaimanapun, ia larut. Asid ini adalah elektrolit lemah kerana pemalar pemisahannya adalah kecil, yang bermaksud akan terdapat sedikit ion dalam campuran untuk mengalirkan elektrik.

Kebanyakan asid asetik kekal utuh sebagai molekul induknya dan bukannya bentuk terionnya, etanoat (CH 3 COO – ). Oleh sebab itu, asid asetik larut dalam air dan terionkan menjadi etanoat dan ion hidronium, tetapi kedudukan keseimbangannya adalah di sebelah kiri persamaan penceraian, menjadikan bahan tindak balas diutamakan. Iaitu, apabila etanoat dan hidronium terbentuk, mereka mudah kembali kepada asid asetik dan air:

CH 3 COOH + H 2 O ⇆ CH 3 COO –  + H 3 O +

Nota : Jumlah etanoat yang kecil menjadikan asid asetik sebagai elektrolit lemah, bukannya kuat.