HomemsMagnitud pKa, Kimia

Magnitud pKa, Kimia

Apabila bekerja dengan asid dan bes, dua nilai biasa ialah PH dan Pka, iaitu daya yang perlu dipisahkan oleh molekul (ia adalah log negatif pemalar pemisahan asid lemah).

Jumlah bahan tidak terion adalah fungsi pemalar disosiasi (pka) bahan toksik dan pH medium. Ia amat penting dari sudut toksikologi memandangkan bentuk tidak terion lebih larut dalam lipid dan, oleh itu, mampu melintasi membran biologi.

Perkara utama

  • Pengertian pH merujuk kepada potensi hidrogen dan digunakan sebagai ukuran kealkalian atau keasidan. Istilah ini merujuk kepada kepekatan ion hidrogen.
  • Hidrogen agak lebih berasid semakin rendah pKanya.
  • Hubungan antara pH dan pK diberikan oleh Persamaan Henderson-Hasselbach, yang berbeza untuk asid atau bes.
  • Hubungan antara nilai keluarga ini berasal dari Persamaan Henderson-Hasselbach, yang berbeza untuk asid atau bes.

“Dalam tindak balas antara asid dan bes, asid bertindak sebagai penderma proton dan bes bertindak sebagai penerima proton.”

Formula

pKa = -log 10K a

  • pKa ialah logaritma asas 10 negatif bagi pemalar penceraian asid (Ka).
  • Semakin rendah nilai pKa, semakin kuat asid.
  • Jenis skala, pengiraan dan pemalar ini merujuk kepada kekuatan bes dan asid dan bagaimana alkali atau asid larutan.
  • Sebab utama pKa digunakan adalah kerana ia menerangkan penceraian asid menggunakan nombor perpuluhan kecil. Jenis maklumat yang sama boleh diperoleh daripada nilai Ka, namun ini biasanya nombor yang sangat kecil yang diberikan dalam notasi saintifik yang sukar difahami oleh kebanyakan orang.

Sebagai contoh

PKa asid asetik ialah 4.8, manakala pKa asid laktik ialah 3.8. Dengan menggunakan nilai pKa, dapat dilihat bahawa asid laktik adalah asid yang lebih kuat daripada asid asetik.

pKa dan kapasiti penimbal

Selain menggunakan pKa untuk mengukur kekuatan asid, ia boleh digunakan untuk memilih penimbal. Ini mungkin disebabkan oleh hubungan antara pKa dan pH:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Di mana kurungan digunakan untuk menunjukkan kepekatan asid dan bes konjugatnya.

Persamaan boleh ditulis semula sebagai: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Ini menunjukkan bahawa pKa dan pH adalah sama apabila separuh daripada asid telah tercerai. Kapasiti penimbalan spesies, atau keupayaannya untuk mengekalkan pH larutan, adalah paling besar apabila nilai pKa dan pH berdekatan. Oleh itu, apabila memilih penimbal, pilihan terbaik ialah pilihan yang mempunyai nilai pKa hampir dengan pH sasaran larutan kimia.