Homeneरासायनिक गुणहरू के हुन् जान्नुहोस्!

रासायनिक गुणहरू के हुन् जान्नुहोस्!

रासायनिक गुणहरू  कुनै पनि पदार्थको गुणहरू हुन् जुन रासायनिक परिवर्तन वा रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शन गरेर मात्र अवलोकन र मापन गर्न सकिन्छ। रासायनिक गुणहरू छोएर वा नमूना हेरेर निर्धारण गर्न सकिँदैन; रासायनिक गुणहरू स्पष्ट हुनको लागि नमूनाको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ।

रासायनिक गुणहरूको उदाहरणहरू

यहाँ रासायनिक गुणहरूको केही उदाहरणहरू छन्:

  • अन्य रसायनहरूसँग प्रतिक्रियाशीलता
  • विषाक्तता
  • समन्वय नम्बर
  • ज्वलनशीलता
  • गठन को enthalpy
  • दहन को गर्मी
  • ओक्सीकरण अवस्थाहरू
  • रासायनिक स्थिरता
  • रासायनिक बन्धनका प्रकारहरू तिनीहरूले गठन गर्नेछन्

रासायनिक गुणहरूको प्रयोग

वैज्ञानिकहरूले रासायनिक गुणहरू प्रयोग गर्छन् कि एक नमूना रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ कि भनेर भविष्यवाणी गर्न। रासायनिक गुणहरू यौगिकहरू वर्गीकरण गर्न र तिनीहरूका लागि अनुप्रयोगहरू फेला पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सामग्रीको रासायनिक गुणहरू बुझ्दा यसको शुद्धीकरण, अन्य रसायनहरूबाट अलग गर्न वा अज्ञात नमूनामा पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।

रासायनिक गुण बनाम भौतिक गुण

जहाँ एक रासायनिक गुण केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया मा एक पदार्थ को व्यवहार द्वारा प्रकट हुन्छ, एक भौतिक गुण नमूना को संरचना परिवर्तन बिना अवलोकन र मापन गर्न सकिन्छ। भौतिक गुणहरूमा रंग, दबाब, लम्बाइ र एकाग्रता समावेश छ।