HomenlLeer wat chemische eigenschappen zijn!

Leer wat chemische eigenschappen zijn!

Chemische eigenschappen  zijn alle eigenschappen van materie die alleen kunnen worden waargenomen en gemeten door een chemische verandering of chemische reactie uit te voeren. Chemische eigenschappen kunnen niet worden bepaald door een monster aan te raken of te bekijken; de structuur van het monster moet worden gewijzigd om de chemische eigenschappen duidelijk te maken.

Voorbeelden van chemische eigenschappen

Hier zijn enkele voorbeelden van chemische eigenschappen:

  • Reactiviteit met andere chemicaliën
  • Toxiciteit
  • coördinatiegetal
  • ontvlambaarheid
  • enthalpie van vorming
  • verbrandingswarmte
  • oxidatie toestanden
  • chemische stabiliteit
  • Soorten chemische bindingen die ze zullen vormen

Gebruik van chemische eigenschappen

Wetenschappers gebruiken chemische eigenschappen om te voorspellen of een monster zal deelnemen aan een chemische reactie. Chemische eigenschappen kunnen worden gebruikt om verbindingen te classificeren en er toepassingen voor te vinden.

Het begrijpen van de chemische eigenschappen van een materiaal helpt bij de zuivering, scheiding van andere chemicaliën of identificatie in een onbekend monster.

Chemische eigenschappen versus fysische eigenschappen

Terwijl een chemische eigenschap alleen wordt onthuld door het gedrag van een stof in een chemische reactie, kan een fysische eigenschap worden waargenomen en gemeten zonder de samenstelling van een monster te veranderen. Fysische eigenschappen omvatten kleur, druk, lengte en concentratie.