HomeplDowiedz się, jakie są właściwości chemiczne!

Dowiedz się, jakie są właściwości chemiczne!

Właściwości chemiczne  to dowolne właściwości materii, które można zaobserwować i zmierzyć jedynie poprzez przeprowadzenie przemiany chemicznej lub reakcji chemicznej. Właściwości chemicznych nie można określić dotykając lub oglądając próbkę; struktura próbki musi zostać zmieniona, aby właściwości chemiczne były widoczne.

Przykłady właściwości chemicznych

Oto kilka przykładów właściwości chemicznych:

  • Reaktywność z innymi chemikaliami
  • Toksyczność
  • numer koordynacyjny
  • zapalność
  • entalpia formowania
  • ciepło spalania
  • stany utlenienia
  • stabilność chemiczna
  • Rodzaje wiązań chemicznych, które utworzą

Zastosowania właściwości chemicznych

Naukowcy wykorzystują właściwości chemiczne do przewidywania, czy próbka weźmie udział w reakcji chemicznej. Właściwości chemiczne można wykorzystać do klasyfikowania związków i znajdowania dla nich zastosowań.

Zrozumienie właściwości chemicznych materiału pomaga w jego oczyszczeniu, oddzieleniu od innych chemikaliów lub identyfikacji w nieznanej próbce.

Właściwości chemiczne a właściwości fizyczne

Podczas gdy właściwość chemiczna ujawnia się jedynie poprzez zachowanie substancji w reakcji chemicznej, właściwość fizyczną można obserwować i mierzyć bez zmiany składu próbki. Właściwości fizyczne obejmują kolor, ciśnienie, długość i stężenie.