Homesiපාලන කණ්ඩායම සහ පර්යේෂණ කණ්ඩායම අතර වෙනස්කම්

පාලන කණ්ඩායම සහ පර්යේෂණ කණ්ඩායම අතර වෙනස්කම්

පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායමක් සමන්විත වන්නේ පර්යේෂකයා ඔහුගේ පාලනය යටතේ පවතින විචල්‍යයක බලපෑමට යටත් වන අධ්‍යයනය යටතේ පවතින ජනගහනයක නියෝජිත නියැදියකිනි. අත්හදා බැලීමේ අරමුණ වන්නේ ස්වාධීන විචල්‍යය ලෙස හැඳින්වෙන මෙම විචල්‍යයේ බලපෑම රඳා පවතින විචල්‍ය ලෙස හැඳින්වෙන ප්‍රතිචාර විචල්‍ය එකක් හෝ කිහිපයක් මත තීරණය කිරීමයි. පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම් විශේෂයෙන් ඖෂධ සහ ඖෂධවේදය තුළ ප්රතිකාර කණ්ඩායම් ලෙසද හැඳින්වේ.

අනෙක් අතට, පාලන කණ්ඩායම සමන්විත වන්නේ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායමට බෙහෙවින් සමාන සාම්පලයකින් වන නමුත් ස්වාධීන විචල්‍යයේ බලපෑමට යටත් නොවේ. දෙවැන්න පාලක කණ්ඩායම තුළ නියතව පවතී (උෂ්ණත්වය හෝ පීඩනය වැනි විචල්‍යයන් සම්බන්ධයෙන් සිදු වන පරිදි), නැතහොත් එය කිසිසේත්ම අදාළ නොවන සාධකයකි (ඖෂධයක දී මෙන්). මෙම තත්ත්වයන් යටතේ, පාලන කාණ්ඩයේ යැපෙන විචල්‍යයේ කිසියම් වෙනසක් ස්වාධීන විචල්‍යයට ආරෝපණය කළ නොහැක, නමුත් වෙනත් මැදිහත් විචල්‍යයන්ට.

පාලිත අත්හදා බැලීම්

සියලුම අත්හදා බැලීම් සඳහා පාලන කණ්ඩායමක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එය පර්යේෂකයාගේ අභිප්රාය, අත්හදා බැලීමේ ස්වභාවය සහ අධ්යයනය කරන පද්ධතියේ සංකීර්ණත්වය මත රඳා පවතී. පාලන කණ්ඩායමක් භාවිතා කරන අත්හදා බැලීමක් “පාලිත” පරීක්ෂණයක් ලෙස හැඳින්වේ .

පාලන කණ්ඩායම සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම අතර වෙනස්කම් සහ සමානකම්

වෙනස්කම් සමානකම් • පරීක්ෂණ කණ්ඩායම ස්වාධීන විචල්‍යයේ බලපෑමට යටත් වන අතර පාලන කණ්ඩායම එසේ නොවේ.
•පාලක කණ්ඩායමෙහි නිරීක්ෂණය කරන ලද වෙනස්කම් ස්වාධීන එකක් හැර වෙනත් විචල්‍යයන් වෙත සෘජුවම ආරෝපණය කර ඇති අතර, පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන්, හේතුව-ඵල සම්බන්ධතාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා එය පාලනය සමඟ සැසඳිය යුතුය.
•පරීක්ෂණාත්මක කණ්ඩායම් අත්හදා බැලීමක් සිදු කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, පාලන කණ්ඩායම් සෑම විටම අවශ්‍ය නොවේ.
•පරීක්ෂණ කණ්ඩායම අත්හදා බැලීම සඳහා අර්ථයක් ලබා දෙන අතර පාලන කණ්ඩායම ප්රතිඵල සඳහා විශ්වසනීයත්වය ලබා දෙයි. • දෙකම පර්යේෂණාත්මක නිර්මාණය සහ පර්යේෂකයා පරීක්ෂා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන උපකල්පනය මත රඳා පවතී.
• දෙකම එකම ජනගහනයෙන් විෂයයන් හෝ අධ්‍යයන ඒකක වලින් සෑදී ඇත.
• පාලන කණ්ඩායම සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම යන දෙකම අධ්‍යයනයට ලක්වන ජනගහනයේ නියෝජිතයන් විය යුතුය.
• ප්‍රතිඵලවල සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණයේ අදාළත්වය සහතික කිරීම සඳහා දෙකම අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ.
• සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් තෝරාගනු ලබන්නේ එකම ආරම්භක නියැදියකින් වන අතර එය කණ්ඩායම් දෙකටම උත්පාදනය කිරීම සඳහා දෙකකට බෙදා ඇත.
• ස්වාධීන විචල්‍යය හැර, කණ්ඩායම් දෙකම එකම පර්යේෂණාත්මක කොන්දේසි වලට යටත් වේ.
•මෙම විචලනය චේතනාන්විත වුවත් නැතත්, පර්යේෂණාත්මක තත්ත්‍වයේ ඕනෑම විචලනයකට කණ්ඩායම් දෙකම එකම ආකාරයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන බව උපකල්පනය කෙරේ.

පාලන කණ්ඩායම් භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද?

අධ්‍යයනයට ලක්වන පද්ධතිය ඉතා සංකීර්ණ වූ විට සහ පර්යේෂකයාට පාලනය කිරීමට සහ ස්ථාවරව තබා ගැනීමට හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි විචල්‍යයන් පවතින විට පාලිත පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබේ. ස්වාධීන විචල්‍යය හැර පර්යේෂණාත්මක සහ පාලන කණ්ඩායම් එකම කොන්දේසි වලට යටත් කිරීම, කණ්ඩායම් දෙක අතර ඕනෑම වෙනසක් ස්වාධීන විචල්‍යයට ආරෝපණය කළ හැකි බව සහතික කරයි. මේ අනුව, සියලු අත්හදා බැලීම්වල අවසාන ඉලක්කය වන හේතු-ඵල සම්බන්ධතාවය වඩාත් නිශ්චිතව තහවුරු කර ගත හැකිය.

ප්ලේස්බෝස් සහ පාලන කණ්ඩායම්

සමහර අත්හදා බැලීම් වලදී, පාලන කණ්ඩායමේ හෝ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායමේ කොටසක් වීම ස්වාධීන විචල්‍යයේ ප්‍රතිචාරයට බලපෑම් කළ හැකිය. සායනික ඖෂධ අත්හදා බැලීම් වලදී නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍යයක් ගන්නා විට ශරීරයේ සිදුවන දියුණුවකින් සමන්විත ප්ලේසෙබෝ ආචරණය මෙයයි , නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය නොලැබෙන විට ඵලදායී ඖෂධයක් ලැබෙන බවට විශ්වාසයක් ඇත. මෙම නව විචල්‍යයේ බලපෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා (එය මිනිසුන්ට පමණක් අදාළ වේ), සායනික අධ්‍යයනයන්හි පාලක කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ට සැබෑ ඖෂධයට සමාන පෙනුම, සුවඳ සහ රසය ඇති “ප්ලේසෙබෝ” ලබා දෙනු ලැබේ. ක්රියාකාරී අමුද්රව්යය.

මෙම අවස්ථා වලදී, සහභාගිවන්නන් කිසිවකුට ඔවුන් අයත් වන්නේ කුමන කණ්ඩායමටදැයි නොකියයි, එබැවින් ඔවුන් “අන්ධ ලෙස” ඖෂධ හෝ ප්ලේසෙබෝ ලබා ගනී, එම නිසා මෙම අධ්යයන ” අන්ධ” අධ්යයන ලෙස හැඳින්වේ . සමහර අවස්ථාවලදී, නොදැනුවත්වම විමර්ශක පක්ෂග්‍රාහීත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා, ප්ලේසෙබෝ ලබා ගත්තේ කවුරුන්ද සහ නොකළේ කවුරුන්ද යන්න විමර්ශකයා ද නොදනී. ප්ලේසෙබෝ ලබාගත්තේ කවුරුන්ද යන්න සහභාගිවන්නන් හෝ විමර්ශකයා නොදන්නා බැවින්, මෙම ආකාරයේ අධ්‍යයනය “ද්විත්ව අන්ධ” ලෙස හැඳින්වේ .

ධනාත්මක සහ සෘණ පාලනය

අත්හදා බැලීමකට හැකි ප්‍රතිඵල දෙකක් පමණක් ඇති විට, පාලන කණ්ඩායම් වර්ග දෙකකින් විය හැක:

ධනාත්මක පාලන කණ්ඩායම්

ඒවා නම්, අත්දැකීම් වලින්, ධනාත්මක ප්රතිඵලය ලබා දෙන බව දන්නා ඒවාය. පාලක කණ්ඩායම ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙන්නේ නම්, එය ධනාත්මක විය යුතු බව දැන, ස්වාධීන විචල්‍යයට ආරෝපණය කිරීම වෙනුවට, එය පර්යේෂණාත්මක දෝෂයකට ආරෝපණය කර, අත්හදා බැලීම නැවත සිදු කරන බැවින්, ව්‍යාජ සෘණ වැළැක්වීමට ඒවා සේවය කරයි.

උදාහරණයක්:

බැක්ටීරියා සංස්කෘතියක් මත නව ප්‍රතිජීවකයක් පරීක්‍ෂා කර බැක්ටීරියාවට එරෙහිව ඵලදායී බව දන්නා එකක් පාලනයක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්, ප්‍රතිඵල අර්ථවත් වන්නේ පාලනය ධනාත්මක නම් (පාලනය මත බැක්ටීරියා වර්ධනය නොවේ). මෙය සිදු නොවන්නේ නම්, අත්හදා බැලීමේ ගැටලුවක් ඇති විය හැකිය (සමහර විට පර්යේෂකයා වැරදි බැක්ටීරියා භාවිතා කළේය).

සෘණ පාලන කණ්ඩායම්

කොන්දේසි සෘණාත්මක ප්රතිඵලය සහතික කරන පාලන කණ්ඩායම් වේ. පාලන කණ්ඩායමේ ප්‍රති result ලය ඍණාත්මක වන තාක් කල්, කිසිදු විචල්‍යයක් ප්‍රතිඵලවලට බලපාන්නේ නැතැයි උපකල්පනය කරනු ලැබේ, එබැවින් පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායමේ ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් සැබවින්ම ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

උදාහරණයක්:

ප්ලේසෙබෝ කණ්ඩායම සෘණ පාලනයක උදාහරණයකි. ප්ලේසෙබෝ රෝගයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති කළ යුතු නැත (එය ඍණාත්මක පාලනයක් වන්නේ එබැවිනි) එබැවින් ප්ලේසෙබෝ සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම යන දෙකම දියුණුවක් පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, එය ප්‍රතිඵල අවුල් කරන වෙනත් විචල්‍යයක් මිස සත්‍යයක් නොවේ. ධනාත්මක. අනෙක් අතට, ප්ලේසෙබෝ ඍණාත්මක (අපේක්ෂා කළ පරිදි) සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම වැඩිදියුණු කිරීමක් පෙන්නුම් කරයි නම්, මෙය අධ්යයන ඖෂධයට ආරෝපණය වේ.

පාලන කණ්ඩායම සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම

පාලන කණ්ඩායම සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම නිසි ලෙස තෝරා ගැනීම ආරම්භ වන්නේ ජනගහනය නියෝජනය කරන විශාල අහඹු නියැදියක් තෝරා ගැනීමෙනි. උදාහරණයක් ලෙස, පරීක්ෂණයකදී සිසුන් විසින් ලබා ගන්නා ශ්‍රේණිවල ශබ්දයේ බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, නියැදිය සිසුන්ගෙන් සමන්විත විය යුතු අතර, තෝරාගත් කණ්ඩායමට සාමාන්‍යයෙන් මෙම ජනගහනයට සමාන ලක්ෂණ තිබිය යුතුය.

ඊළඟ පියවර වන්නේ මෙම ආරම්භක නියැදිය හැකි තරම් සමාන කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදීමයි. ප්‍රතිඵලවලට බලපෑම් කරන බවට සැක කරන ඕනෑම විචල්‍යයක් (ලිංගිකත්වය, වයස, වාර්ගිකත්වය, අධ්‍යාපන මට්ටම යනාදී) කණ්ඩායම් දෙකෙහිම සමානව නියෝජනය වීම සැමවිටම ප්‍රශ්නයකි.

ඉන්පසුව, කණ්ඩායම් දෙකම එකම පර්යේෂණාත්මක කොන්දේසි වලට යටත් කිරීමට උත්සාහ කරයි. සිසුන්ගේ උදාහරණයේ දී, සියලු දෙනාම විෂයය අධ්‍යයනය සඳහා එකම පැය ගණනක් කැප කිරීම, ඔවුන් එකම පන්තිවලට සහභාගී වීම සහ ඔවුන්ට එකම මග පෙන්වීමක් ලැබෙනු ඇත. විභාගයේදී, කණ්ඩායම් දෙකටම හරියටම එකම පරීක්ෂණයක් ලැබිය යුතුය, සමහර විට එකම වේලාවක සහ සමාන කාමරවල, නමුත් එක් කාමරයක (පරීක්ෂණාත්මක කණ්ඩායමක) විශාල ශබ්දයක් ඇති කරන ඕනෑම දෙයක් සංවිධානය කර ඇත. , අනෙක් අතර, පාලන කණ්ඩායම පිහිටා ඇති අතර, එසේ නොවේ.

පාලන කණ්ඩායම් සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම් සඳහා උදාහරණ

ඔබට පාලන කණ්ඩායමක් සහ පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායමක් පිළිබඳ නිශ්චිත උදාහරණ ගැන කතා කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට, ඔබ ප්‍රථමයෙන් ප්‍රශ්නගත අත්හදා බැලීම විස්තර කළ යුතු අතර රඳා පවතින සහ ස්වාධීන විචල්‍යයන් මොනවාද යන්න තහවුරු කළ යුතුය. පහත උදාහරණය බලමු:

  • අත්හදා බැලීම: යෝක්ෂයර් ටෙරියර් අභිජනන සුනඛයින්ගේ කබායෙහි බැබළීම මත ස්නානය කිරීමේ වාර ගණනෙහි බලපෑම තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ.
  • ස්වාධීන විචල්යය: නාන සංඛ්යාතය.
  • යැපෙන විචල්යය: යෝක්ෂයර් ටෙරියර් කබාය බැබළීම

පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායමේ උදාහරණය හොඳ පාලන කණ්ඩායමක උදාහරණයක් ඔවුන් හොඳ පාලන කණ්ඩායම් නොවේ … ✔️ වයස අවුරුදු 1 ත් 3 ත් අතර පිරිමි 20 කින් සහ ගැහැණු 20 කින් යුත් යෝක්ෂයර් ටෙරියර් කණ්ඩායම මසකට සතියකට 1 ත් 5 ත් අතර කාලයක් ස්නානය කරයි. ✔️ පිරිමි යෝක්ෂයර් ටෙරියර්වරුන් 10 දෙනෙකු සහ වයස අවුරුදු 1 ත් 3 ත් අතර ගැහැණු සතුන් 10 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායම අත්හදා බැලීමේ ආරම්භයේදී පමණක් ස්නානය කරනු ලැබේ. ❌ වයස අවුරුදු 1 ත් 3 ත් අතර පිරිමි යෝක්ෂයර් ටෙරියර් 20 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම මසකට සතියකට 1 ත් 5 ත් අතර වාරයක් ස්නානය කරයි.
❌ වයස අවුරුදු 1 ට අඩු පිරිමි යෝක්ෂයර් ටෙරියර් 10 සහ ගැහැණු ගෝල්ඩන් රිට්‍රීවර් 10 කණ්ඩායම, අත්හදා බැලීමේ ආරම්භයේදී පමණක් ස්නානය කරන ලදී.
❌ වයස අවුරුදු 1 සහ 3 අතර පර්සියානු බළලුන් 20 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් අත්හදා බැලීමේ ආරම්භයේදී පමණක් ස්නානය කරනු ලැබේ.

දුර්වල පාලන කණ්ඩායම්වල උදාහරණ තුන පර්යේෂණාත්මක කණ්ඩායම සහ පාලනය අතර වෙනස්කම් සහ සමානකම් ඉස්මතු කරයි. පළමු අවස්ථාවේ දී, පර්යේෂණාත්මක සහ පාලන කණ්ඩායම් දෙකම ස්වාධීන විචල්‍යයේ (නාන සංඛ්‍යාතයේ) එකම විචල්‍යයකට යටත් වන අතර නියතව පැවතිය යුතු (ලිංගික) වෙනත් විචල්‍යයන්ගෙන් වෙනස් වේ.

දෙවන උදාහරණය පහසු නැත, මන්ද එය නව විචල්‍යයන් (අභිජනනය සහ වයස) හඳුන්වා දෙන අතර, තව දුරටත්, ගෝල්ඩන් රිට්‍රීවර්ස් යෝක්ෂයර් ටෙරියර් වලින් පමණක් සෑදී ඇති අධ්‍යයනය කළ යුතු ජනගහනයේ නියෝජිතයන් නොවේ. කණ්ඩායමට යටත් වන පර්යේෂණාත්මක කොන්දේසි ප්‍රමාණවත් වුවද, කණ්ඩායම එකම සත්ව විශේෂයකින් පවා සමන්විත නොවන අවසාන උදාහරණය ගැන ද එයම කිව හැකිය.

මූලාශ්ර

  • Bailey, R.A. (2008). සංසන්දනාත්මක අත්හදා බැලීම් සැලසුම් කිරීම . කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාල මුද්‍රණාලය. ISBN 978-0-521-68357-9.
  • චැප්ලින්, එස්. (2006). “ප්ලේසෙබෝ ප්රතිචාරය: ප්රතිකාරයේ වැදගත් කොටසක්”. නියම කරන්න : 16-22. doi: 10.1002/psb.344
  • හින්කල්මන්, ක්ලවුස්; Kempthorn, Oscar (2008). අත්හදා බැලීම් සැලසුම් කිරීම සහ විශ්ලේෂණය, I වෙළුම: පර්යේෂණාත්මක නිර්මාණය පිළිබඳ හැඳින්වීම  (2 වන සංස්කරණය). විලී. ISBN 978-0-471-72756-9.