HomeskZistite, aké sú chemické vlastnosti!

Zistite, aké sú chemické vlastnosti!

Chemické vlastnosti  sú akékoľvek vlastnosti hmoty, ktoré možno pozorovať a merať iba vykonaním chemickej zmeny alebo chemickej reakcie. Chemické vlastnosti nemožno určiť dotykom alebo prezeraním vzorky; štruktúra vzorky sa musí zmeniť, aby boli zrejmé chemické vlastnosti.

Príklady chemických vlastností

Tu je niekoľko príkladov chemických vlastností:

  • Reaktivita s inými chemikáliami
  • Toxicita
  • koordinačné číslo
  • horľavosť
  • entalpia tvorby
  • spaľovacie teplo
  • oxidačné stavy
  • chemická stabilita
  • Typy chemických väzieb, ktoré vytvoria

Využitie chemických vlastností

Vedci používajú chemické vlastnosti na predpovedanie toho, či sa vzorka zúčastní chemickej reakcie. Chemické vlastnosti môžu byť použité na klasifikáciu zlúčenín a hľadanie aplikácií pre ne.

Pochopenie chemických vlastností materiálu pomáha pri jeho čistení, oddelení od iných chemikálií alebo identifikácii v neznámej vzorke.

Chemické vlastnosti vs. fyzikálne vlastnosti

Zatiaľ čo chemickú vlastnosť odhaľuje iba správanie sa látky v chemickej reakcii, fyzikálnu vlastnosť možno pozorovať a merať bez zmeny zloženia vzorky. Fyzikálne vlastnosti zahŕňajú farbu, tlak, dĺžku a koncentráciu.