HomeswLeksikolojia ni nini?

Leksikolojia ni nini?

Kulingana na Kamusi ya lugha ya Kihispania, leksikolojia ni uchunguzi wa vitengo vya kileksika vya lugha na uhusiano wa kimfumo ulioanzishwa kati yao . Hiyo ni, leksikolojia huchunguza maneno, jinsi yanavyotungwa na vipengele vyake vinamaanisha nini. Kuhusu uhusiano wao wa kimfumo, leksikolojia ina jukumu la kuainisha na kusoma maneno kulingana na mifumo na kazi zinazozingatiwa katika matumizi ya lugha kama mfumo.

leksikografia na leksikografia

Ingawa maneno haya mawili yana mengi yanayofanana, yanarejelea shughuli tofauti. Ingawa leksikolojia inawajibika kwa uchunguzi wa maneno, leksikografia ina jukumu la kukusanya maneno haya na kuyakusanya katika kamusi.

Tukiangalia etimolojia ya maneno yote mawili, tunaweza kuona kwamba ni katika maneno ya kamusi ambapo kipengele muhimu cha upambanuzi hupatikana. Leksikolojia linatokana na leksikós ya Kigiriki ( λεξικόν), ambayo ina maana ya mkusanyiko wa maneno na na “–logy”, neno ambalo pia linatokana na Kigiriki (-λογία) na maana yake ni kusoma; wakati leksikografia inaishia na neno la Kigiriki “gráphein” (γραφειν), ambalo linamaanisha pamoja na mambo mengine kuandika.

Ni taaluma mbili dada zinazohitajiana kwa uchanganuzi kamili wa leksimu na uwakilishi wake sahihi na mgawanyiko kwa ujumla au kamusi maalumu.

Leksikolojia na sintaksia

Ndani ya tafiti za kiisimu, kila wakati tunapotaka kubobea lengo la utafiti wetu lazima tugeukie tanzu za kina zaidi. Hiki ndicho kisa cha sintaksia kuhusiana na leksikolojia. Sintaksia ni utafiti wa seti ya kanuni na kanuni zinazodhibiti michanganyiko iwezekanayo ya maneno ndani ya sentensi . Mpangilio wa maneno haya na jinsi tunavyoweza kuchukua nafasi ya kipengele fulani ndani ya sentensi ni mada ambazo tunaweza kufafanua kutokana na sintaksia na utafiti wa mahusiano ya kisintagmatiki na kifani ya maneno.

Kwa ufafanuzi huu wa sintaksia, tunaiacha kando leksikolojia na uchunguzi wake wa maneno kama vyombo huru na kamili ya maana, na tunaingia katika matumizi yao ndani ya mfumo unaonyumbulika zaidi au mdogo wa kanuni na vigezo kwa ajili ya ujenzi na uchanganuzi wa lugha.

Leksikolojia, sarufi na fonolojia

Tanzu nyingine za kiisimu ambazo mara nyingi huchanganyikiwa na leksikolojia ni sarufi na fonolojia. Hii ni kwa sababu watatu hao hushiriki kitu cha utafiti wa jumla, ambacho ni lugha au lugha. Lakini, kama tulivyokwisha sema hapo awali, kila taaluma hujaribu kuelekeza umakini wake kwenye kipengele tofauti cha lugha, ili kuichanganua kwa kina zaidi.

Kwa upande wa sarufi, maneno husomwa ili kujua kanuni zao za uundaji na matumizi. Utafiti huu unapatikana juu ya tafiti za kisintaksia na pia unashughulikia viwango vingine vya uchanganuzi: fonetiki, kimofolojia, kisemantiki na leksimu. Lakini daima kutoka kwa mtazamo wa sheria na vigezo vya matumizi ya “sarufi sahihi” ya lugha.

Fonolojia kwa upande mwingine, huchunguza mfumo wa sauti wa lugha. Tunaendelea kusoma maneno na sentensi, lakini kutoka kwa muundo wao wa sauti. Tofauti na leksikolojia, fonolojia haichunguzi maana, na inaweka ukomo wa utayarishaji na urekebishaji wa sauti zinazounda maneno ya lugha.

Marejeleo

Escobedo, A. (1998) Leksimu na kamusi. ASELE. Kesi I. Cervantes Virtual Center. Inapatikana katika https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/01/01_0247.pdf

Halliday, M. (2004). Leksikolojia na Isimu Corpus. A&C Nyeusi.

Obediente, E. (1998) Fonetiki na fonolojia. Chuo Kikuu cha Andes