HometlAng limang ilog ng Greek underworld

Ang limang ilog ng Greek underworld

Ang lipunang Greek, tulad ng ibang mga lipunan sa mundo, ay nagpahayag ng kawalan ng katiyakan at takot sa kung ano ang maaaring maghintay pagkatapos ng kamatayan. Ang Hades o ang underworld ay nagsilbing espiritwal na balsamo para sa lipunan sa pamamagitan ng pagbubuo sa imahinasyon nito ng isang sistema kung saan ang mga kaluluwa ng mga patay ay may tiyak na lugar na pupuntahan, at hindi nananatiling gumagala na pinahihirapan sa mundo ng mga buhay.

Ang mga klasikal na gawang Griyego, gaya ng Odyssey at the Iliad, na isinulat ni Homer, ay naglalarawan ng isang nakatagong lugar sa lupa na pinamumunuan ng diyos na si Hades at ng kanyang asawang si Persephone, kung saan napupunta ang mga kaluluwa ng mga patay. Ang underworld ng Greek mythology ay may ilang mga seksyon na may iba’t ibang layunin. Halimbawa, sa Fields of Asphodels, ang mga kaluluwa ng mga taong iyon na hindi itinuring na masama o banal ay nanatili sa panahon ng pagsubok pagkatapos ng kamatayan, habang ang mga sinumpaang kaluluwa ay ipinadala sa Tartarus (na halos katulad ng Kristiyanong impiyerno) at ang mga banal na kaluluwa ay ipinadala sa Elysium.

Ang mga lugar na ito ng underworld ay kung minsan ay konektado sa mga ilog, na bilang karagdagan sa nagsisilbing paraan ng komunikasyon, ay kumakatawan sa mga damdamin at tumutupad din ng iba’t ibang mga tungkulin. Ang mga ilog ng Greek underworld ay:

1. Stygian

Ang River Styx, o River of Hate, ay isa sa limang ilog na pumapalibot sa underworld at nagtatagpo sa gitna nito. Binubuo nito ang hangganan ng Hades kasama ang lupa, at kailangan itong tumawid upang makapasok sa underworld.

Ayon sa alamat, ang tubig ng Styx river ay nagbigay ng kapangyarihan ng invulnerability at iyon ang dahilan kung bakit nilulubog ni Thetis ang kanyang anak na si Achilles dito upang gawin itong hindi magagapi. Tanging sakong ni Achilles ang naiwan na hindi nakalubog, dahil hinawakan siya ng kanyang ina roon kaya ang sakong ay bahagi ng katawan na hindi naprotektahan at madaling atakehin.

Sa klasikong nobelang The Divine Comedy , inilarawan ni Dante ang Styx bilang isa sa mga ilog ng ikalimang bilog ng impiyerno, kung saan ang mga kaluluwa ng choleric ay walang hanggang nalunod.

2. Acheron

Ang pangalan nito ay maaaring isalin bilang “ilog ng sakit” sa Griyego, at ito ay umiiral kapwa sa underworld at sa mundo ng mga buhay. Ang Acheron River ay matatagpuan sa hilagang-kanluran ng Greece, at sinasabing isang sangang bahagi ng infernal na Acheron.

Sa ilog na ito, kinailangang ihatid ng boatman na si Charon ang mga kaluluwa sa kabilang ibayo upang sila ay magpatuloy sa kanilang daan patungo sa paghatol upang suriin ang kanilang mga gawain sa lupa. Isinalaysay din ni Plato na ang ilog ng Acheronte ay maaaring maglinis ng mga kaluluwa, ngunit kung sila ay malaya sa mga kawalang-katarungan at mga pagkakasala.

3. Lethe

Ito ay ang ilog ng limot. Ito ay matatagpuan malapit sa Elysee, ang tirahan ng mga banal na kaluluwa. Ang mga kaluluwa ay maaaring uminom mula sa tubig ng ilog na ito upang makalimutan ang kanilang mga nakaraang buhay at maghanda para sa isang posibleng muling pagkakatawang-tao. Ayon sa makatang Romano na si Virgil, na sa Aeneid ay inilarawan si Hades sa isang bahagyang naiibang paraan kaysa sa klasikal na mga may-akda ng Griyego, mayroon lamang limang uri ng mga tao na karapat-dapat na manatili sa Elysium sa loob ng isang libong taon at uminom mula sa Lethe River at pagkatapos ay maging muling nagkatawang-tao.

Ito ay isa sa mga ilog ng underworld na kilala at kinakatawan sa panitikan at sining. Noong 1889, ginawa ng pintor na si Cristóbal Rojas ang obrang Dante at Beatriz sa pampang ng Lethe , na inspirasyon ng isang sipi mula sa Divine Comedy .

4. Phlegton

Ang Phlegeton, ang ilog ng apoy, ay pumapalibot sa Tartarus at natatakpan ng permanenteng apoy. Bagama’t hindi kasing tanyag ng mga ilog na Styx, Acheron, at Lethe, ang River Phlegeton ay napakalaki sa Divine Comedy ni Dante . Sa nobela ang ilog na ito ay binubuo ng dugo at matatagpuan sa ikapitong bilog ng impiyerno. Sa loob nito, pinahirapan ang mga magnanakaw, mamamatay-tao at iba pa na nagkasala ng pagsasagawa ng karahasan sa kanilang kapwa tao.

5. cocytus

Ang Cocito, ang ilog ng mga panaghoy, ay isang sanga ng ilog ng Aqueronte. Ayon sa mitolohiya, ang mga kaluluwang iyon na walang perang kailangang bayaran para sa paglalayag ng ferryman na si Charon ay kailangang manatili sa pampang ng Cocytus at gumala. Para sa kadahilanang ito, ang mga kamag-anak ng mga patay ay kailangang maglagay ng isang barya na ginagarantiyahan ang pagbabayad ng paglalakbay ng Acheron, upang ang kanilang mga kaluluwa ay hindi manatili sa Cocytus. Sa Divine Comedy , inilarawan ni Dante ang Cocytus bilang isang nagyeyelong ilog kung saan napupunta ang mga kaluluwa ng mga taksil.

Mga sanggunian

Goróstegui, L. (2015) Dante at Beatriz sa pampang ng Lethe, ni Cristóbal Rojas. Magagamit sa: https://observandoelparaiso.wordpress.com/2015/10/05/dante-y-beatriz-a-orillas-del-leteo-de-cristobal-rojas/

Lopez, C. (2016). Buhay sa kabilang buhay: Hades sa relihiyong Griyego. Available sa: http://aires.education/articulo/la-vida-en-el-mas-alla-el-hades-en-la-religion-griega/

Lopez, J. (1994). Kamatayan at ang utopia ng mga Isla ng Pinagpala sa imahinasyon ng Griyego. Magagamit sa https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=163901

Zamora, Y. (2015) arkeolohiya ng impiyerno. Hades sa pamamagitan ng sining. Available sa: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/1296