HometlAng kolektibong budhi: konsepto at panlipunang kahulugan

Ang kolektibong budhi: konsepto at panlipunang kahulugan

Ang sama-samang konsensya ay isang pangunahing sosyolohikal na konsepto na tumutukoy sa hanay ng mga paniniwala, ideya, moral na saloobin at ibinahaging kaalaman na gumaganap bilang isang puwersang nagkakaisa sa loob ng lipunan . Ang puwersang ito ay naiiba sa , at sa pangkalahatan ay nangingibabaw sa, ng indibidwal na kamalayan . Ayon sa konseptong ito, ang isang lipunan, isang bansa o isang pangkat ng lipunan ay bumubuo ng mga entidad na kumikilos tulad ng mga pandaigdigang indibidwal.

Ang kolektibong kamalayan ay humuhubog sa ating pakiramdam ng pag-aari at pagkakakilanlan, at gayundin ang ating pag-uugali. Binuo ng sosyologong si Émile Durkheim ang konseptong ito upang ipaliwanag kung paano pinagsama-sama ang mga indibidwal sa mga kolektibong yunit, tulad ng mga panlipunang grupo at lipunan.

Ang diskarte ni Durkheim: mekanikal na pagkakaisa at organikong pagkakaisa

Ito ang pangunahing tanong na nag-aalala kay Durkheim habang siya ay nagmuni-muni at sumulat tungkol sa mga bagong industriyal na lipunan noong ikalabinsiyam na siglo. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga dokumentadong gawi, kaugalian, at paniniwala ng mga tradisyonal at primitive na lipunan at paghahambing ng mga ito sa kung ano ang nakita niya sa kanyang paligid sa panahon ng kanyang sariling buhay, inilarawan ni Durkheim ang ilan sa pinakamahalagang teorya sa sosyolohiya. Kaya, napagpasyahan ko na ang lipunan ay umiiral dahil ang mga natatanging indibidwal ay nakadarama ng pagkakaisa sa isa’t isa. Para sa kadahilanang ito, bumubuo sila ng mga sama-sama at nagtutulungan upang makamit ang mga functional at community society. Ang sama-samang budhi ang pinagmumulan ng pagkakaisa na ito.

Sa kanyang aklat na  The Division of Social Labor , sinabi ni Durkheim na sa “tradisyonal” o “mas simpleng” lipunan, ang relihiyon ay may mahalagang papel sa pagkakaisa ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng paglikha ng isang karaniwang budhi. Sa mga lipunan ng ganitong uri, ang mga nilalaman ng kamalayan ng isang indibidwal ay malawak na ibinabahagi ng iba pang mga miyembro ng kanilang lipunan, na nagbubunga ng isang “mechanical solidarity” na huwaran sa pagkakahawig sa isa’t isa.

Sa kabilang banda, napansin ni Durkheim na sa modernong at industriyalisadong mga lipunan na nailalarawan sa Kanlurang Europa at Estados Unidos ay nabuo kamakailan pagkatapos ng rebolusyon. Inilarawan niya kung paano sila gumana sa pamamagitan ng isang dibisyon ng paggawa, kung saan lumitaw ang isang “organic solidarity”, batay sa tiwala sa isa’t isa ng mga indibidwal at grupo sa isa’t isa. Ang organikong pagkakaisa na ito ay nagpapahintulot sa isang lipunan na gumana at umunlad.

Ang kolektibong kamalayan ay hindi gaanong mahalaga sa isang lipunan kung saan nangingibabaw ang mekanikal na pagkakaisa kaysa sa isang pangunahing batay sa organikong pagkakaisa. Laging ayon kay Durkheim, ang mga modernong lipunan ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng dibisyon ng paggawa at ang pangangailangan para sa iba na gampanan ang ilang mga kinakailangang tungkulin, kahit na higit pa sa pagkakaroon ng isang makapangyarihang sama-samang budhi. Gayunpaman, ang kolektibong kamalayan ay mas mahalaga at makapangyarihan sa mga lipunang may organikong pagkakaisa kaysa sa mga kung saan nangingibabaw ang mekanikal na pagkakaisa.

Mga institusyong panlipunan at kolektibong kamalayan

Suriin natin ang ilang institusyong panlipunan at ang epekto nito sa lipunan sa kabuuan.

  • Karaniwang hinihikayat ng estado ang pagiging makabayan at nasyonalismo.
  • Ang klasiko at kontemporaryong media ay kumakalat at sumasaklaw sa lahat ng uri ng ideya at pag-uugali, mula sa kung paano manamit, kung sino ang iboboto, kung paano makikipag-ugnayan at kung paano magpakasal.
  • Ang sistemang pang-edukasyon , pagpapatupad ng batas at hudikatura ay hugis, bawat isa ay may sariling paraan, ang ating mga ideya ng tama at mali, at nagtuturo sa ating pag-uugali sa pamamagitan ng pagsasanay, paniniwala, halimbawa at, sa ilang mga kaso, pagbabanta o aktwal na pisikal na puwersa. 

Ang mga ritwal na nagsisilbing muling pagtibayin ang sama-samang budhi ay iba-iba: mga parada, pagdiriwang, mga kaganapang pampalakasan, mga kaganapang panlipunan, at maging ang pamimili. Sa anumang kaso, sila man ay primitive o modernong mga lipunan, ang kolektibong budhi ay isang bagay na karaniwan sa bawat lipunan. Ito ay hindi isang indibidwal na kondisyon o kababalaghan, ngunit isang panlipunan. Bilang isang social phenomenon, ito ay kumakalat sa buong lipunan sa kabuuan at may sariling buhay.

Sa pamamagitan ng kolektibong kamalayan, ang mga halaga, paniniwala at tradisyon ay maipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kaya, kahit na ang mga indibidwal na tao ay nabubuhay at namamatay, ang koleksyon na ito ng mga hindi nasasalat na mga halaga at paniniwala, kabilang ang mga panlipunang kaugalian na nauugnay sa kanila, ay nakabatay sa ating mga institusyong panlipunan at samakatuwid ay umiiral nang nakapag-iisa sa mga indibidwal na tao.

Ang pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan ay ang kolektibong kamalayan ay ang resulta ng mga pwersang panlipunan na panlabas sa indibidwal, na tumatakbo sa lipunan, at humuhubog sa panlipunang kababalaghan ng ibinahaging hanay ng mga paniniwala, halaga, at ideya na bumubuo nito. Tayo, bilang mga indibiduwal, ay isinasaloob ang mga ito at, sa paggawa nito, hinuhubog natin ang sama-samang budhi, at ating muling pinagtitibay at muling ginawa ito sa pamamagitan ng pamumuhay ayon dito.

Suriin natin ngayon ang dalawang pangunahing kontribusyon sa konsepto ng kolektibong kamalayan, ang kay Giddens at ng McDougall.

Kontribusyon ni Giddens

Itinuro ni Anthony Giddens na ang kolektibong kamalayan ay naiiba sa dalawang uri ng lipunan sa apat na dimensyon:

  • dami . Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na may parehong kolektibong kamalayan.
  • intensity . Ito ay tumutukoy sa antas kung saan ito nararamdaman ng mga miyembro ng lipunan.
  • katigasan . Ito ay tumutukoy sa antas ng kahulugan nito.
  • Nilalaman . Ito ay tumutukoy sa anyo na kinukuha ng sama-samang budhi sa dalawang sukdulang uri ng lipunan.

Sa isang lipunang nailalarawan sa pamamagitan ng mekanikal na pagkakaisa, halos lahat ng mga miyembro nito ay may parehong sama-samang budhi; Ito ay pinaghihinalaang may mahusay na intensity, ito ay lubhang matibay, at ang nilalaman nito ay karaniwang isang relihiyosong kalikasan. Sa isang lipunan ng organikong pagkakaisa, ang kolektibong kamalayan ay mas maliit at ibinabahagi ng isang mas maliit na bilang ng mga indibidwal; ito ay pinaghihinalaang may mas kaunting intensity, ito ay hindi masyadong mahigpit, at ang nilalaman nito ay tinukoy ng konsepto ng “moral na indibidwalismo”.

kontribusyon ni McDougall

Sumulat si William McDougall:

“Ang isip ay maaaring ituring bilang isang organisadong sistema ng mga puwersang pangkaisipan o sinasadya, at ang bawat lipunan ng tao ay maaaring wastong masasabing nagtataglay ng isang kolektibong pag-iisip, dahil ang mga sama-samang pagkilos na bumubuo sa kasaysayan ng naturang lipunan ay kinokondisyon ng isang organisasyon na mailalarawan lamang sa mental terms. , at gayunpaman ay hindi binubuo sa loob ng isip ng sinumang indibidwal”.

Ang lipunan ay binubuo ng isang sistema ng mga ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal na isipan, na siyang mga yunit na bumubuo nito. Ang mga aksyon ng lipunan ay, o maaaring nasa ilalim ng ilang mga pangyayari, na ibang-iba sa kabuuan lamang ng mga aksyon kung saan ang iba’t ibang miyembro nito ay maaaring tumugon sa sitwasyon sa kawalan ng sistema ng mga relasyon na ginagawa silang isang lipunan. Sa madaling salita, hangga’t siya ay nag-iisip at kumikilos bilang isang miyembro ng isang lipunan, ang pag-iisip at pagkilos ng bawat tao ay ibang-iba sa kanyang pag-iisip at pagkilos bilang isang nakahiwalay na indibidwal.

Dapat muna nating ituro na kung kinikilala natin ang pagkakaroon ng mga kolektibong kaisipan, ang gawain ng panlipunang sikolohiya ay maaaring mauri ayon sa tatlong aspeto:

1.- Ang pag-aaral ng mga pangkalahatang prinsipyo ng kolektibong sikolohiya , iyon ay, ang pag-aaral ng mga pangkalahatang prinsipyo ng pag-iisip, pakiramdam at kolektibong pagkilos, hangga’t ang mga ito ay isinasagawa ng mga lalaking kasama sa mga grupong panlipunan.

2.- Kapag naitatag na ang mga pangkalahatang prinsipyo ng kolektibong sikolohiya, kinakailangan na isagawa ang pag-aaral ng mga partikularidad ng kolektibong pag-uugali at pag-iisip ng ilang mga lipunan .

3.- Sa alinmang lipunan na ang mga miyembro ay may kaugnayan sa lipunan at organiko sa isa’t isa, ang sikolohiyang panlipunan ay kailangang ilarawan kung paano hinuhubog ang bawat bagong miyembro na sumasali sa lipunan ayon sa tradisyonal na mga pattern ng pag-iisip, pakiramdam at paggawa , hanggang sa sila ay apt na gampanan ang kanilang sarili. tungkulin bilang miyembro ng komunidad at mag-ambag sa kolektibong pag-uugali at pag-iisip.

Mga sanggunian

Fredy H. Wompner. Ang kolektibong kamalayan ng planeta.

Emile Durkheim . ang mga tuntunin ng pamamaraang sosyolohikal.