HometlBuod at mga tanong tungkol sa "Monkey's paw"

Buod at mga tanong tungkol sa “Monkey’s paw”

Ang paa ng unggoy , sa English na The Monkey’s Paw , ay isang kwentong nakakatakot, isang maikling kwento na isinulat ni WW Jacobs noong 1902 na umiikot sa supernatural, tungkol sa mga pagpipilian sa buhay at mga kahihinatnan nito. Ang argumento nito ay nagsasabi sa kuwento ng pamilyang White, ang ina, ang ama at ang kanilang anak na si Herbert, na nakatanggap ng isang nakamamatay na pagbisita mula sa isang kaibigan, si Sergeant Major Morris. Si Morris, kamakailan lamang na dumating mula sa India, ay nagpakita sa White family ng isang fetish, isang kuko ng unggoy, na dinala niya bilang isang souvenir mula sa kanyang mga paglalakbay. Sinabi niya sa pamilyang Puti na ang paa ay nagbibigay ng tatlong hiling sa taong nagmamay-ari nito, ngunit nagbabala rin na ang anting-anting ay isinumpa at ang mga tumutupad sa mga kagustuhan ay magdurusa ng matinding kahihinatnan.

Isang hiling, isang libong pagsisisi. Isang hiling, isang libong pagsisisi.

Nang subukan ni Morris na sirain ang paa ng unggoy sa pamamagitan ng paghagis nito sa fireplace, mabilis itong binawi ni Mr. White sa kabila ng mga babala ng kanyang panauhin na hindi dapat gawing trifle ang anting-anting. Hindi pinansin ni Mr. White ang mga babala ni Morris at pinanatili ang paa ng unggoy. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Herbert na humingi ng £200 dahil gusto kong bayaran ang mortgage. Kapag nagnanais, nararamdaman ni Mr. White ang pag-ikot ng paa, ngunit hindi lumilitaw ang pera. Kinukutya ni Herbert ang kanyang ama sa paniniwalang ang paa ay maaaring magkaroon ng mahiwagang katangian.

Kinabukasan ay namatay si Herbert sa isang aksidente, na nabasag ng nahuli ng makina habang nagtatrabaho. Itinanggi ng kumpanya ang responsibilidad sa aksidente, ngunit nag-aalok ng kabayaran sa pamilyang White na £200. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Herbert, nakiusap si Mrs. White sa kanyang asawa na gumawa ng isa pang hiling sa anting-anting, na hilingin sa kanyang anak na muling mabuhay. Nang marinig ng mag-asawa ang isang katok sa pinto, napagtanto nilang hindi nila alam kung anong estado ang maaaring bumalik ni Herbert, pagkatapos na ilibing ng sampung araw. Desperado, ginawa ni Mr. White ang kanyang huling kahilingan, at nang sagutin ni Mrs. White ang pinto, walang tao.

Mga tanong upang pag-aralan ang teksto

Ang La pata de mono ay isang maikling teksto kung saan pinaplano ng manunulat na bumuo ng kanyang mga layunin sa isang napakaliit na espasyo. Paano mo ipapakita kung aling mga karakter ang mapagkakatiwalaan at alin ang maaaring hindi? Bakit pinili ni WW Jacobs ang paa ng unggoy bilang anting-anting? Mayroon bang simbolismo na nauugnay sa isang unggoy na hindi nauugnay sa ibang hayop? Ang pangunahing tema ba ng kuwento ay tungkol lamang sa pagnanais ng pag-iingat, o mayroon ba itong mas malawak na implikasyon?

  • Ang tekstong ito ay inihambing sa mga gawa ni Edgar Allan Poe. Ano ang gawa ni Poe kung saan maiuugnay ang tekstong ito? Anong mga gawa ng fiction ang ibinubunga ng The Monkey’s Paw ?
  • Paano ginagamit ni WW Jacobs ang tanda sa tekstong ito? Ito ba ay epektibo sa paglikha ng isang pakiramdam ng pangamba, o ang teksto ba ay naging melodramatic at predictable? Pare-pareho ba ang mga karakter sa kanilang mga aksyon? Ang kanilang mga katangian ba ay ganap na nabuo?
  • Gaano kahalaga ang tagpuan sa kwento? Maaaring ito ay nangyari sa ibang lugar? Ano kaya ang mga pagkakaiba kung ang kuwento ay itinakda sa kasalukuyang panahon?
  • Ang Monkey’s Paw ay itinuturing na isang gawa ng supernatural na kathang-isip. Sumasang-ayon ka ba sa pag-uuri? Bakit? Ano sa palagay mo ang magiging hitsura ni Herbert kung binuksan ni Mrs. White ang pinto bago ginawa ni Mr. White ang kanyang huling kahilingan? Natagpuan ba niya si Herbert na buhay sa pintuan?
  • Nagtatapos ba ang kwento tulad ng inaasahan mo? Sa palagay mo ba ay dapat na maniwala ang mambabasa na ang lahat ng nangyari ay isang serye lamang ng mga pagkakataon, o talagang may mga puwersang metapisiko na kasangkot?

Mga pinagmumulan

david mitchell. The Monkey’s Paw ni W.W. Jacobs . Ang tagapag-bantay. Kinonsulta noong Nobyembre 2021.

Ang Paw ng Unggoy. Kuwento ni Jacobs . Britannica. Kinonsulta noong Nobyembre 2021.