HometrŞekerin kimyasal formülü nedir?

Şekerin kimyasal formülü nedir?

Şeker, birçoğu besinlerde kullanılan tatlı, kısa zincirli, çözünür karbonhidratların genel adıdır. Basit şekerler arasında glikoz, fruktoz, galaktoz ve daha fazlasını içerebiliriz.

Bilimsel bir bağlamda şekerler veya karbonhidratlardan bahsederken, tatlı tatlarıyla karakterize edilen belirli bir tür ilkel organik makromolekülden bahsediyoruz. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının birimlerinden oluşurlar.

”Şekerin parçalanması, vücuttaki diğer tüm işlemler için yeniden kullanılabilen ATP (Adenosin Trifosfat) formundaki kimyasal enerjinin salınmasına izin verir.

ana Özellikler

  • Sükroz birçok farklı bitkide üretilir, sofra şekerinin çoğu şeker pancarı veya şeker kamışından gelir.
  • Sükroz bir disakkarittir, yani iki monosakkarit olan glikoz ve fruktozdan oluşur.
  • Fruktoz, ikinci karbonda bir keton grubu bulunan altı karbonlu basit bir şekerdir.
  • Glikoz, Dünya’da en bol bulunan karbonhidrattır. C6H12O6 formülüne sahip basit bir şeker veya monosakkarittir, bu fruktoz ile aynıdır, yani her iki monosakkarit de birbirinin izometresidir .
  • Şekerin kimyasal formülü, bahsettiğiniz şekerin türüne ve ihtiyacınız olan formül türüne bağlıdır, her şeker molekülü 12 karbon atomu, 22 hidrojen atomu ve 11 oksijen atomu içerir.

“İngiliz kimyager William Miller, 1857’de Fransızca “şeker” anlamına gelen sucre kelimesini tüm şekerler için kullanılan kimyasal sonekle birleştirerek sükroz adını icat etti.

önemi nedir?

Şekerler organizmalar için önemli bir kimyasal enerji kaynağıdır, yapısal malzeme, biyokimyasal bileşiklerin parçaları gibi çok daha karmaşık işlevleri yerine getiren daha büyük ve daha karmaşık bileşiklerin temel tuğlalarıdır.

Farklı şekerler için formüller

Sükroza ek olarak, çeşitli şeker türleri vardır.

Diğer şekerler ve bunların kimyasal formülleri şunları içerir:

Arabinoz – C5H10O5

Fruktoz – C6H12O6

Galaktoz – C6H12O6

Glikoz- C6H12O6

Laktoz- C12H22O11

İnositol- C6H1206

Mannoz- C6H1206

Riboz- C5H10O5

Trehaloz- C12H22011

Ksiloz- C5H10O5

Pek çok şeker aynı kimyasal formülü paylaşır, bu yüzden onları birbirinden ayırmanın iyi bir yolu değildir. Halkanın yapısı, kimyasal bağların yeri ve türü ve üç boyutlu yapısı şekerleri ayırt etmek için kullanılır.