HomeuzpKa kattaligi, kimyo

pKa kattaligi, kimyo

Kislotalar va asoslar bilan ishlashda ikkita tanish qiymat PH va Pka bo’lib, bu molekulalarning ajralishi kerak bo’lgan kuchdir (bu kuchsiz kislotaning dissotsilanish konstantasining manfiy logidir).

Ionlashtirilmagan moddaning miqdori toksikantning dissotsilanish konstantasi (pka) va muhitning pH qiymatiga bog’liq. Ular toksikologik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega, chunki ionlashtirilmagan shakllar lipidlarda ko’proq eriydi va shuning uchun biologik membranani kesib o’tishga qodir.

Asosiy fikrlar

  • PH tushunchasi vodorodning potentsialini anglatadi va ishqoriylik yoki kislotalik o’lchovi sifatida ishlatiladi. Bu atama vodorod ionlarining kontsentratsiyasini bildiradi.
  • Vodorod pKa qanchalik past bo’lsa, kislotaliroq bo’ladi.
  • PH va pK o’rtasidagi bog’liqlik kislotalar yoki asoslar uchun farq qiladigan Henderson-Hasselbach tenglamasi bilan berilgan.
  • Ushbu oilaviy qadriyatlar o’rtasidagi munosabatlar kislotalar yoki asoslar uchun farq qiladigan Henderson-Hasselbach tenglamasidan kelib chiqadi.

“Kislota va asos o’rtasidagi reaktsiyada kislota proton donori, asos esa proton qabul qiluvchi rolini o’ynaydi.”

Formula

pKa = -log 10K a

  • pKa kislota dissotsilanish konstantasining (Ka) manfiy asosi 10 logarifmidir.
  • pKa qiymati qanchalik past bo’lsa, kislota kuchliroq bo’ladi.
  • Ushbu turdagi shkalalar, hisoblar va konstantalar asoslar va kislotalarning kuchiga va eritmaning ishqoriy yoki kislotaligiga ishora qiladi.
  • pKa dan foydalanishning asosiy sababi shundaki, u kichik o’nlik sonlar yordamida kislota dissotsiatsiyasini tasvirlaydi. Xuddi shu turdagi ma’lumotni Ka qiymatlaridan olish mumkin, ammo bu odatda ilmiy belgilarda berilgan juda kichik raqamlar bo’lib, ko’pchilik tushunishi qiyin.

Misol uchun

Sirka kislotaning pKa si 4,8, sut kislotasining pKa esa 3,8 ga teng. pKa qiymatlaridan foydalanib, sut kislotasi sirka kislotasidan kuchliroq kislota ekanligini ko’rish mumkin.

pKa va bufer sig’imi

Kislota kuchini o’lchash uchun pKa dan foydalanishdan tashqari, buferlarni tanlash uchun ham foydalanish mumkin. Bu pKa va pH o’rtasidagi munosabat tufayli mumkin:

pH = pKa + log10 ([A -] / [AH]) Qavslar kislota va uning konjugat asosi kontsentratsiyasini ko’rsatish uchun ishlatiladi.

Tenglamani quyidagicha qayta yozish mumkin: Ka / [H +] = [A -] / [AH] Bu kislotaning yarmi dissotsilanganda pKa va pH teng ekanligini ko’rsatadi. Turning buferlik qobiliyati yoki uning eritmaning pH qiymatini saqlab turish qobiliyati pKa va pH qiymatlari bir-biriga yaqin bo’lganda eng yuqori bo’ladi. Shuning uchun, buferni tanlashda eng yaxshi tanlov kimyoviy eritmaning maqsadli pH qiymatiga yaqin pKa qiymatiga ega bo’lgan tanlovdir.