HomeviLương tâm tập thể: khái niệm và ý nghĩa xã hội

Lương tâm tập thể: khái niệm và ý nghĩa xã hội

Lương tâm tập thể là một khái niệm xã hội học cơ bản đề cập đến tập hợp các niềm tin, ý tưởng, thái độ đạo đức và kiến ​​thức được chia sẻ có chức năng như một lực lượng thống nhất trong xã hội . Lực lượng này khác biệt với , và thường chiếm ưu thế hơn , lực lượng của ý thức cá nhân . Theo khái niệm này, một xã hội, một quốc gia hay một nhóm xã hội tạo thành những thực thể hành xử như những cá nhân toàn cầu.

Ý thức tập thể định hình cảm giác thân thuộc và bản sắc của chúng ta, cũng như hành vi của chúng ta. Nhà xã hội học Émile Durkheim đã phát triển khái niệm này để giải thích cách các cá nhân được nhóm thành các đơn vị tập thể, chẳng hạn như các nhóm xã hội và xã hội.

Cách tiếp cận của Durkheim: đoàn kết cơ học và đoàn kết hữu cơ

Đây là câu hỏi trọng tâm khiến Durkheim quan tâm khi ông suy nghĩ và viết về các xã hội công nghiệp mới của thế kỷ 19. Bằng cách xem xét các thói quen, phong tục và niềm tin được ghi chép lại của các xã hội truyền thống và nguyên thủy, đồng thời so sánh chúng với những gì ông thấy xung quanh mình trong suốt cuộc đời của chính mình, Durkheim đã xây dựng một số lý thuyết quan trọng nhất trong xã hội học. Vì vậy, tôi kết luận rằng xã hội tồn tại bởi vì các cá nhân duy nhất cảm thấy đoàn kết với nhau. Vì lý do này, họ thành lập các tập thể và làm việc cùng nhau để đạt được các xã hội cộng đồng và chức năng. Lương tâm tập thể là nguồn gốc của sự đoàn kết này.

Trong cuốn sách  Sự phân công lao động xã hội , Durkheim lập luận rằng trong các xã hội “truyền thống” hoặc “đơn giản hơn”, tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc đoàn kết các thành viên bằng cách tạo ra một lương tâm chung. Trong các xã hội kiểu này, nội dung ý thức của một cá nhân được chia sẻ rộng rãi bởi các thành viên khác trong xã hội của họ, tạo ra một “sự đoàn kết máy móc” được mô phỏng theo sự tương đồng lẫn nhau.

Mặt khác, Durkheim quan sát thấy rằng trong các xã hội hiện đại và công nghiệp hóa đặc trưng cho Tây Âu và Hoa Kỳ mới hình thành sau cuộc cách mạng. Ông mô tả cách họ hoạt động thông qua phân công lao động, theo đó một “đoàn kết hữu cơ” xuất hiện, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau mà các cá nhân và nhóm dành cho nhau. Sự đoàn kết hữu cơ này cho phép một xã hội hoạt động và phát triển.

Ý thức tập thể ít quan trọng hơn trong một xã hội mà sự đoàn kết máy móc chiếm ưu thế so với một xã hội căn bản dựa trên sự đoàn kết hữu cơ. Luôn luôn theo Durkheim, các xã hội hiện đại được gắn kết với nhau bởi sự phân công lao động và nhu cầu của những người khác thực hiện một số chức năng cần thiết, thậm chí còn hơn cả sự tồn tại của một lương tâm tập thể mạnh mẽ. Tuy nhiên, ý thức tập thể quan trọng và mạnh mẽ hơn trong các xã hội có sự đoàn kết hữu cơ so với những xã hội mà sự đoàn kết máy móc chiếm ưu thế.

Thể chế xã hội và ý thức tập thể

Hãy xem xét một số tổ chức xã hội và ảnh hưởng của chúng đối với toàn xã hội.

  • Nhà nước thường khuyến khích lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc.
  • Các phương tiện truyền thông cổ điển và đương đại lan truyền và bao gồm tất cả các loại ý tưởng và hành vi, từ cách ăn mặc, bầu cho ai, cách quan hệ và cách kết hôn.
  • Hệ thống giáo dục , thực thi pháp luật và hình thức tư pháp , mỗi hệ thống có phương tiện riêng, quan niệm của chúng ta về đúng và sai, và điều khiển hành vi của chúng ta thông qua đào tạo, kết án, làm gương và trong một số trường hợp nhất định là đe dọa hoặc vũ lực thực tế. 

Các nghi lễ phục vụ để tái khẳng định lương tâm tập thể rất đa dạng: diễu hành, lễ kỷ niệm, sự kiện thể thao, sự kiện xã hội và thậm chí cả mua sắm. Trong mọi trường hợp, cho dù đó là xã hội nguyên thủy hay hiện đại, lương tâm tập thể là thứ chung cho mọi xã hội. Nó không phải là một điều kiện hay hiện tượng cá nhân, mà là một xã hội. Là một hiện tượng xã hội, nó lan rộng ra toàn xã hội và có đời sống riêng.

Thông qua ý thức tập thể, các giá trị, niềm tin và truyền thống có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó, mặc dù các cá nhân sống và chết, nhưng tập hợp các giá trị và niềm tin vô hình này, bao gồm cả các chuẩn mực xã hội liên quan đến chúng, được đặt nền tảng trong các thể chế xã hội của chúng ta và do đó tồn tại độc lập trong từng cá nhân.

Điều quan trọng nhất cần hiểu là ý thức tập thể là kết quả của các lực lượng xã hội bên ngoài cá nhân, xuyên suốt xã hội và định hình hiện tượng xã hội của tập hợp chung các niềm tin, giá trị và ý tưởng tạo nên nó. Chúng ta, với tư cách cá nhân, tiếp thu chúng và khi làm như vậy, chúng ta định hình lương tâm tập thể, đồng thời tái khẳng định và tái tạo lương tâm đó bằng cách sống theo nó.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét hai đóng góp chính cho khái niệm ý thức tập thể, đó là của Giddens và của McDougall.

Giddens đóng góp

Anthony Giddens chỉ ra rằng ý thức tập thể khác nhau ở hai loại xã hội theo bốn khía cạnh:

  • khối lượng . Nó đề cập đến số lượng người có chung ý thức tập thể.
  • cường độ . Nó đề cập đến mức độ mà nó được cảm nhận bởi các thành viên của xã hội.
  • độ cứng . Nó đề cập đến mức độ định nghĩa của nó.
  • Nội dung . Nó đề cập đến hình thức mà lương tâm tập thể có trong hai loại xã hội cực đoan.

Trong một xã hội được đặc trưng bởi sự đoàn kết máy móc, trên thực tế, tất cả các thành viên của nó đều có chung một lương tâm tập thể; Điều này được cảm nhận với cường độ lớn, nó cực kỳ cứng nhắc và nội dung của nó thường mang tính chất tôn giáo. Trong một xã hội đoàn kết hữu cơ, ý thức tập thể nhỏ hơn và được chia sẻ bởi một số ít cá nhân hơn; nó được nhận thức với cường độ thấp hơn, nó không quá cứng nhắc và nội dung của nó được xác định bởi khái niệm “chủ nghĩa cá nhân đạo đức”.

Đóng góp của McDougall

William McDougall đã viết:

“Trí óc có thể được coi là một hệ thống có tổ chức của các lực tinh thần hoặc ý định, và mọi xã hội loài người có thể được cho là sở hữu một trí tuệ tập thể, bởi vì các hành động tập thể tạo nên lịch sử của một xã hội như vậy được điều kiện hóa bởi một tổ chức chỉ có thể mô tả được trong các thuật ngữ tinh thần. , và điều đó tuy nhiên không bao gồm trong tâm trí của bất kỳ cá nhân nào”.

Xã hội được cấu thành bởi một hệ thống các mối quan hệ giữa các tâm trí cá nhân, là những đơn vị tạo nên nó. Các hành động của xã hội, hoặc có thể trong một số trường hợp nhất định, rất khác so với tổng số các hành động đơn thuần mà các thành viên khác nhau của nó có thể phản ứng với tình huống khi không có hệ thống quan hệ khiến họ trở thành một xã hội. Nói cách khác, chừng nào anh ta còn suy nghĩ và hành động với tư cách là một thành viên của xã hội, thì suy nghĩ và hành động của mỗi người rất khác với suy nghĩ và hành động của anh ta với tư cách là một cá nhân biệt lập.

Trước tiên chúng ta phải chỉ ra rằng nếu chúng ta thừa nhận sự tồn tại của tâm trí tập thể, công việc của tâm lý học xã hội có thể được phân loại theo ba khía cạnh:

1.- Nghiên cứu các nguyên tắc chung của tâm lý học tập thể , tức là nghiên cứu các nguyên tắc chung của suy nghĩ, cảm xúc và hành động tập thể, miễn là chúng được thực hiện bởi những người đàn ông trong các nhóm xã hội.

2.- Khi đã hình thành những nguyên tắc chung của tâm lý học tập thể, cần tiến hành nghiên cứu những nét đặc thù trong hành vi và tư tưởng tập thể của một số xã hội nhất định .

3.- Trong bất kỳ xã hội nào mà các thành viên có quan hệ xã hội và hữu cơ với nhau, tâm lý học xã hội phải mô tả cách mỗi thành viên mới gia nhập xã hội được nhào nặn theo các khuôn mẫu suy nghĩ, cảm nhận và hành động truyền thống , cho đến khi họ có khả năng thực hiện vai trò của mình. vai trò là một thành viên của cộng đồng và đóng góp vào hành vi và suy nghĩ tập thể.

Người giới thiệu

Fredy H. Wompner. Ý thức tập thể của hành tinh.

Émile Durkheim . quy luật của phương pháp xã hội học.