HomeviĐịnh nghĩa và ví dụ về chất điện giải yếu

Định nghĩa và ví dụ về chất điện giải yếu

Chất điện giải là những chất khi hòa tan trong nước sẽ phân hủy thành cation và anion. Cation là ion tích điện dương và anion là ion tích điện âm. Khi một chất điện phân hòa tan trong nước, nó được cho là bị ion hóa.

Có hai nhóm chất điện li: chất điện li mạnh và chất điện li yếu. Loại đầu tiên bị ion hóa hoàn toàn, nghĩa là 100%. Các giây bị ion hóa một phần, từ 1 đến 10%. Các loài chính trong dung dịch cho chất điện ly mạnh là các ion. Thay vào đó, loài chính trong dung dịch cho chất điện ly yếu là chính hợp chất không bị ion hóa.

Nói một cách đơn giản: chất điện ly yếu là chất điện ly hầu như không phân ly (không phân hủy thành cation và anion) trong dung dịch nước.

Ví dụ về chất điện li yếu

Các axit yếu như HF (axit flohydric), HC 2 H 3 O 2 (axit axetic), H 2 CO 3 (axit cacbonic) và H 3 PO 4 (axit photphoric) và các bazơ yếu như NH 3 (amoniac) và C 5 H 5 N (pyridin) là chất điện li yếu. Hầu hết các phân tử chứa nitơ cũng là chất điện li yếu.

Điều quan trọng cần lưu ý là muối có thể có độ hòa tan thấp trong nước nhưng lại là chất điện ly mạnh. Điều này là do lượng muối hòa tan, ngay cả khi bị hạn chế, đã bị ion hóa hoàn toàn trong nước. Một số tác giả cho rằng nước là chất điện li yếu. Nguyên nhân là do nước phân ly một phần thành ion H+ và OH-. Tuy nhiên, những người khác coi nó là một chất không điện phân. Điều này là do chỉ một lượng rất nhỏ nước phân ly hoặc phân hủy thành các ion.

Sự khác biệt giữa phân tách và hòa tan

Tầm quan trọng của một chất hòa tan trong nước đã được đề cập. Tuy nhiên, việc một chất có tan trong nước hay không không phải là yếu tố quyết định xác định độ bền của chất điện ly. Nói cách khác, phân ly và hòa tan không giống nhau.

Do đó, sự phân ly đề cập đến thời điểm mà một hợp chất này tan rã thành một hợp chất khác. Thay vào đó, sự hòa tan xảy ra khi một hợp chất lỏng được pha loãng trong dung dịch nước.

Axit axetic là chất điện li yếu

Axit axetic, được tìm thấy trong giấm, là một hợp chất khá dễ tan trong nước. Đó là, hợp chất này không phân ly; tuy nhiên, nó không hòa tan. Axit này là chất điện ly yếu vì hằng số phân ly của nó nhỏ, nghĩa là sẽ có ít ion trong hỗn hợp dẫn điện.

Hầu hết axit axetic vẫn còn nguyên vẹn dưới dạng phân tử mẹ thay vì ở dạng ion hóa, ethanoate (CH 3 COO – ). Do đó, axit axetic hòa tan trong nước và ion hóa thành ethanoate và ion hydronium, nhưng vị trí cân bằng của nó nằm ở bên trái của phương trình phân ly, làm cho các chất phản ứng được ưu tiên. Nghĩa là, khi ethanoate và hydronium được hình thành, chúng dễ dàng trở lại thành axit axetic và nước:

CH 3 COOH + H 2 O ⇆ CH 3 COO –  + H 3 O +

Lưu ý : Một lượng nhỏ ethanoate làm cho axit axetic trở thành chất điện ly yếu chứ không phải là chất điện ly mạnh.